Sepetim (0) Toplam: 0,00
Arap Edebiyatı - 2022 Arap Edebiyatı - 2022

#smrgKİTABEVİArap Edebiyatı - 2022

İndirimli Fiyat : 59,50
Taksitli fiyat : 9 x 7,27
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199204953
591260
Arap Edebiyatı -        2022
Arap Edebiyatı - 2022 #smrgKİTABEVİ
59.50
Uzun süre Doğu edebiyatını yalnızca Binbir Gece Masalları üzerinden tanıyan Batı'nın klasik imge ve kalıpların ötesinde gerçek bir edebiyat araştırmasıdır ünlü doğubilimci Hamilton Gibb'in bu kitabı. Çok geniş bir sahaya yayılan edebî verimleri yalnızca bir millete hasrederek değil, Arapçanın Bağdat'tan Endülüs'e Mağrip ülkelerinden Sicilya'ya uzanan yolculuğunu, geçtiği güzergâhlarda derin izler bırakan edebî zenginliğini tek tek ayrıntılandırmaktadır.

Gibb'in bu çalışması övgüye değerdir. Çünkü yalnızca standart edebî çözümlemeleri tercih etmemiş, örneğin yaşam kalıplarına inerek göçebe bir hayat tarzından nasıl böylesine zengin bir dilin ortaya çıktığını açıklamaya çalışmıştır. Kitap aynı zamanda yaptığı kültürel okumayla da dikkat çekicidir. Bedevîliğin, iklimin, yeknesaklığın, inancın, sonsuz bekleyişin, çölün, kumun ve serabın oynadığı mucizevî etkiye de birçok satırında değinmektedir.

Gibb, tarih ve edebiyatın sürekli birbirini beslediği bir ortamda başta şiir ve nesir olmak üzere belli başlı edebî akımlara yer vermekte, onları tanımlamakta, neden ve sonuçlarıyla birlikte izah etmekte, öncesini ve sonrasını göstermektedir. Bu çerçeveden bakıldığında dillerin farklılığına rağmen duyuş ve düşünce kalıplarının ortaklığı, şair ve düşünürleri birbirine daha çok yaklaştıran edebiyatın evrenselliğini bir kez daha kanıtlamaktadır.

İÇİNDEKİLER
Çevirmenin Notu
İkinci Baskıya Önsöz
İlk Baskıya Önsöz
1. Giriş
2. Arapça
3. Kahramanlık Çağı (500-622)
4. Yayılma Çağı (622-750)
5. Altın Çağ (750-1055)
1. 750'den 813'e
2. 813'ten 945'e
3. 945'ten 1055'e
a. Seyfüddevle'nin sarayı
b. Büveyhîler hâkimiyetinde Irak
c. Doğu İran
d. Mısır ve Kuzeybatı Afrika
e. Endülüs (750-1091)
6. Gümüş Çağ (1055-1258)
1. Irak ve İran
2. Mısır ve Suriye
3. Sicilya
4. Endülüs
7. Memlûkler Çağı (1258-1800)
1. 1517'ye Kadar Mısır ve Suriye
2. Endülüs ve Kuzeybatı Afrika
3. 1517-1800
Son Söz
Bibliyografya
Dizin

Kapat