#smrgKİTABEVİ İdarenin Kolluk Faaliyeti Olarak Genel Ahlakın Korunması - 2024

Editör:
Kondisyon:
Yeni
Sunuş / Önsöz / Sonsöz / Giriş:
Basıldığı Matbaa:
Dizi Adı:
ISBN-10:
9786254328305
Kargoya Teslim Süresi:
3&8
Hazırlayan:
Cilt:
Amerikan Cilt
Stok Kodu:
1199225807
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
195
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
199,75
Taksitli fiyat: 9 x 24,41
Siparişiniz 3&8 iş günü arasında kargoda
1199225807
611432
İdarenin Kolluk Faaliyeti Olarak Genel Ahlakın Korunması -        2024
İdarenin Kolluk Faaliyeti Olarak Genel Ahlakın Korunması - 2024 #smrgKİTABEVİ
199.75
Genel ahlak; kamu düzeninin sağlanması için idari kolluk faaliyetlerine konu olan bir kavram olmakla birlikte tanımı, niteliği, kapsamı ve sınırları hakkında üzerinde herhangi bir görüş birliği sağlanamamıştır. Genel ahlakın korunması özellikle modernleşmeden sonra farklı bir form haline gelerek uluslararası hukuk ve Türk hukukunda çeşitli düzenlemelere konu edilmiş, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için meşru sebep olarak düzenlenmiştir. Hukuki belirlilik ilkesi kapsamında kavramın incelenmesi, bireysel özgürlükler ve kamu düzeni arasında adil bir dengenin kurulabilmesi için önem arz etmektedir. Bu çalışmada; idarenin kolluk faaliyetine konu olan genel ahlak kavramının tanımı, niteliği, kapsamı ve sınırlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kavramsal bir inceleme yapılarak toplumsal düzen unsuru olarak ahlak ve genel ahlak kavramları incelenmiş, genel ahlak kavramının etkilediği ve etkilendiği hususlar tespit edilmiştir. İkinci bölümdeyse genel ahlak kavramının işlevi kamu düzeni ve idari kolluk faaliyeti kapsamında incelenmiş, güncel gelişmeler ve mevzuat düzenlemeleri ışığında kamu düzeninin sağlanması için kolluk faaliyetindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
AHLAK, GENEL AHLAK VE TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARININ İNCELENMESİ VE SEKÜLERLEŞME TEORİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
I. AHLAK VE TOPLUMSAL KURALLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
A. AHLAK KAVRAMININ NİTELİĞİ
B. TOPLUMSAL DÜZEN UNSURU OLARAK AHLAK
C. AHLAK KURALLARI VE TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI
1. Ahlak ve Görgü Kuralları
2. Ahlak ve Din Kuralları
3. Ahlak ve Örf Adet Kuralları
4. Ahlak ve Hukuk Kuralları
II. GENEL AHLAK KAVRAMI
A. HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ KAPSAMINDA BELİRSİZ KAVRAM SORUNU
B. BELİRSİZ BİR KAVRAM OLARAK GENEL AHLAK KAVRAMININ NİTELİĞİ VE İŞLEVİ
1. Zamansallık
2. Çoğunluk
3. Benimsenme
C. GENEL AHLAK DÜZENLEMELERİ VE İÇERİKLERİ
1. Uluslararası Hukukta Genel Ahlak Kavramı ve Kapsamı
2. Türk Hukukunda Genel Ahlak Kavramı ve Kapsamı
III. GENEL AHLAKIN DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN HUSUS OLARAK SEKÜLERLEŞME
A. SEKÜLERLEŞME TANIMI
B. SEKÜLERLEŞME TEORİSİNİN UNSURLARI
1. Bilimsel Gelişmeler
2. Kapitalizm
3. Kentleşme
C. GENEL AHLAKIN SEKÜLERLEŞMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
İDARENİN KOLLUK FAALİYETİ OLARAK GENEL AHLAKIN KORUNMASI
I. KOLLUK VE KAMU DÜZENİ KAVRAMLARI
A. KOLLUK VE KAMU DÜZENİ İLİŞKİSİ
B. İDARİ KOLLUK FAALİYETİNİN AMACI OLARAK KAMU DÜZENİ
II. KAMU DÜZENİ UNSURLARI
A. GÜVENLİK
B. SAĞLIK
C. DİRLİK VE ESENLİK
D. GENEL AHLAK
1. Kamu Düzeninin Evrilimi
2. Kamu Düzeninin Evriliminde Genel Ahlak
III. GENEL AHLAKIN KORUNMASININ KANUNİ DÜZENLEMELER KAPSAMINDA İNCELENMESİ
A. 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALÄHİYET KANUNU
1. Faaliyetten Men, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İptali
2. Kolluğun Söz, Şarkı, Müzik veya Benzeri Gösteri Yapanları, Sesli ve Görüntülü Eserleri Engelleme Yetkisi
3. Aleni Yerlerdeki Oyun, Temsil veya Çeşitli Gösterilere İlişkin Denetleme Yetkisi
B. 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
1. RTÜK'ün İdari Yaptırım Yetkisi
2. Yayın Hizmeti İlkeleri Kapsamında Genel Ahlakın Korunması
3. İnternet Ortamından Yapılan Yayınlar ve Dijital Platformlar
C. 5224 SAYILI SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
D. 1117 SAYILI KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU
SONUÇ
KAYNAKLAR

Genel ahlak; kamu düzeninin sağlanması için idari kolluk faaliyetlerine konu olan bir kavram olmakla birlikte tanımı, niteliği, kapsamı ve sınırları hakkında üzerinde herhangi bir görüş birliği sağlanamamıştır. Genel ahlakın korunması özellikle modernleşmeden sonra farklı bir form haline gelerek uluslararası hukuk ve Türk hukukunda çeşitli düzenlemelere konu edilmiş, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması için meşru sebep olarak düzenlenmiştir. Hukuki belirlilik ilkesi kapsamında kavramın incelenmesi, bireysel özgürlükler ve kamu düzeni arasında adil bir dengenin kurulabilmesi için önem arz etmektedir. Bu çalışmada; idarenin kolluk faaliyetine konu olan genel ahlak kavramının tanımı, niteliği, kapsamı ve sınırlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kavramsal bir inceleme yapılarak toplumsal düzen unsuru olarak ahlak ve genel ahlak kavramları incelenmiş, genel ahlak kavramının etkilediği ve etkilendiği hususlar tespit edilmiştir. İkinci bölümdeyse genel ahlak kavramının işlevi kamu düzeni ve idari kolluk faaliyeti kapsamında incelenmiş, güncel gelişmeler ve mevzuat düzenlemeleri ışığında kamu düzeninin sağlanması için kolluk faaliyetindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
AHLAK, GENEL AHLAK VE TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARININ İNCELENMESİ VE SEKÜLERLEŞME TEORİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
I. AHLAK VE TOPLUMSAL KURALLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
A. AHLAK KAVRAMININ NİTELİĞİ
B. TOPLUMSAL DÜZEN UNSURU OLARAK AHLAK
C. AHLAK KURALLARI VE TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI
1. Ahlak ve Görgü Kuralları
2. Ahlak ve Din Kuralları
3. Ahlak ve Örf Adet Kuralları
4. Ahlak ve Hukuk Kuralları
II. GENEL AHLAK KAVRAMI
A. HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ KAPSAMINDA BELİRSİZ KAVRAM SORUNU
B. BELİRSİZ BİR KAVRAM OLARAK GENEL AHLAK KAVRAMININ NİTELİĞİ VE İŞLEVİ
1. Zamansallık
2. Çoğunluk
3. Benimsenme
C. GENEL AHLAK DÜZENLEMELERİ VE İÇERİKLERİ
1. Uluslararası Hukukta Genel Ahlak Kavramı ve Kapsamı
2. Türk Hukukunda Genel Ahlak Kavramı ve Kapsamı
III. GENEL AHLAKIN DEĞİŞİMİNİ ETKİLEYEN HUSUS OLARAK SEKÜLERLEŞME
A. SEKÜLERLEŞME TANIMI
B. SEKÜLERLEŞME TEORİSİNİN UNSURLARI
1. Bilimsel Gelişmeler
2. Kapitalizm
3. Kentleşme
C. GENEL AHLAKIN SEKÜLERLEŞMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
İDARENİN KOLLUK FAALİYETİ OLARAK GENEL AHLAKIN KORUNMASI
I. KOLLUK VE KAMU DÜZENİ KAVRAMLARI
A. KOLLUK VE KAMU DÜZENİ İLİŞKİSİ
B. İDARİ KOLLUK FAALİYETİNİN AMACI OLARAK KAMU DÜZENİ
II. KAMU DÜZENİ UNSURLARI
A. GÜVENLİK
B. SAĞLIK
C. DİRLİK VE ESENLİK
D. GENEL AHLAK
1. Kamu Düzeninin Evrilimi
2. Kamu Düzeninin Evriliminde Genel Ahlak
III. GENEL AHLAKIN KORUNMASININ KANUNİ DÜZENLEMELER KAPSAMINDA İNCELENMESİ
A. 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALÄHİYET KANUNU
1. Faaliyetten Men, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İptali
2. Kolluğun Söz, Şarkı, Müzik veya Benzeri Gösteri Yapanları, Sesli ve Görüntülü Eserleri Engelleme Yetkisi
3. Aleni Yerlerdeki Oyun, Temsil veya Çeşitli Gösterilere İlişkin Denetleme Yetkisi
B. 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
1. RTÜK'ün İdari Yaptırım Yetkisi
2. Yayın Hizmeti İlkeleri Kapsamında Genel Ahlakın Korunması
3. İnternet Ortamından Yapılan Yayınlar ve Dijital Platformlar
C. 5224 SAYILI SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
D. 1117 SAYILI KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU
SONUÇ
KAYNAKLAR

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 199,75    199,75   
2 103,87    207,74   
3 70,58    211,74   
6 35,96    215,73   
9 24,41    219,73   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 199,75    199,75   
2 103,87    207,74   
3 70,58    211,74   
6 35,96    215,73   
9 24,41    219,73   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 199,75    199,75   
2 103,87    207,74   
3 70,58    211,74   
6 35,96    215,73   
9 24,41    219,73   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 199,75    199,75   
2 103,87    207,74   
3 70,58    211,74   
6 35,96    215,73   
9 24,41    219,73   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 199,75    199,75   
2 103,87    207,74   
3 70,58    211,74   
6 35,96    215,73   
9 24,41    219,73   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 199,75    199,75   
2 103,87    207,74   
3 70,58    211,74   
6 35,96    215,73   
9 24,41    219,73   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 199,75    199,75   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat