Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
İnternet Hukukunda Dezenformasyonla Mücadele - 2022

#smrgKİTABEVİİnternet Hukukunda Dezenformasyonla Mücadele - 2022

İndirimli Fiyat : 136,00
Taksitli fiyat : 9 x 16,62
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199204885
591194
İnternet Hukukunda Dezenformasyonla Mücadele -        2022
İnternet Hukukunda Dezenformasyonla Mücadele - 2022 #smrgKİTABEVİ
On İki Levha Yayınları
136.00
Dezenformasyonla mücadele tüm Avrupa kurumlarının, Amerika'nın ve diğer ülkelerdeki ilgili kurumların ortak bir çabası haline geldiği halde, yalnızca belirli ülkelerde buna karşı caydırıcı hukuki adımlar atılabilmiştir. Dezenformasyonun önlenmesi için sosyal medya şirketleriyle yakın iş birliği içinde çalışılmak istenilmesine rağmen, maalesef bazı ülkelerde sosyal medya şirketleri dezenformasyon karşısında etkin bir tutum sergilememektedirler. Dezenformasyonun önlenmesindeki en önemli engellerden biri, sosyal medya şirketlerinin bu konuda sorumluluk almak istememesidir. Bir diğer faktör dezenformasyon faaliyetlerine karşı koymayı amaçlayan kanunların, gazetecilere ve sivil toplum örgütlerine baskı yapmak için kötüye kullanılabiliyor olmasıdır. Dezenformasyonu önleyici kanunların kötüye kullanımının önlenmesi için ifade ve basın özgürlüğünü koruyucu tedbirler alınmak zorundadır. Bu çerçevede, hem dezenformasyon yoluyla bilgi ortamının manipüle edilmesinin önlenmesi için etkili hukuki düzenlemelerin gerekliliği hem de bunu yaparken ifade ve basın özgürlüğünü koruyucu güvencelerin gerekliliği ortaya konulmalıdır. Elinizdeki bu eser okuyucularına, bu amaç ekseninde dezenformasyonla hukuki mücadelenin ne şekilde yürütülmesi gerektiğine yönelik hem ulusal hem de uluslararası düzeyde değerlendirmeleri de içerecek şekilde derinlemesine bir araştırma ve analiz sunmaktadır.

İçindekiler

Yalan Ölüm Haberlerinin Cezalandırılabilirliği
Erdal Yerdelen
Burak Boz
İnternet Sitelerinin Ve Mobil Uygulamaların Çerez Cookıes) Politikalarında Dezenformasyon Ve Hukuki Boyutu
Seldağ Güneş Peschke
Yasin Aydoğdu
Lutz Peschke

İnternette Dezenformasyonla Mücadele Tartışmaları Bağlamında Anayasa Mahkemesinin Wıkıpedıa Kararı
Yasin Söyler

İnternette Dezenformasyon İle Kripto Para Alım Satımına Müdahalenin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
Yavuz Erdoğan

Haksız Rekabette Bilişim Kuruluşlarının Sorumluluğu
Betül Aktaş Ertan

İnfodemi
Ezgi Cankurt

İternette Bireylere Yönelik Dezenformasyonun Cezai Sorumluluk Açısından Değerlendirilmesi
Nanç İşten

Dezenformasyonla Hukuki Mücadelede Fransa Örneği
Özge Okay Tekinsoy

Bankaların İtibarını Zedeleyici Açıklamalar Ve Ticaret Hukuku Açısından Başlıca Sonuçları
Semih Sırrı Özdemir

Anayasa Mahkemesi'nin 2018/14884 Başvuru Sayılı Kararı Işığında İnternet Yoluyla Yapılan Yayınlarda Kişilik Hakları, İfade Ve Basın Özgürlükleri
Şerife Yıldız Akgül

Ham İçtihatları Işığında Kitle İletişim Araçlarının Lekelenmeme Hakkı Üzerindeki Etkisi
Alparslan Dereli

İnternet Ortamındaki Dezenformasyonun Hakimlerin Bağımsızlığı Bakımından İncelenmesi
Hüseyin Zorlu

İslam Hukukunda Asılsız Haberler Yayarak Kamu Düzenini Bozma Suçu: Eracif Neşretme
Süleyman Tepe
Mehmet Barutçu

Kapat