Sepetim (0) Toplam: 0,00
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Vergileri - 2023

#smrgKİTABEVİSürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Vergileri - 2023

İndirimli Fiyat : 90,00
Taksitli fiyat : 9 x 11,00
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199210120
596628
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Vergileri -        2023
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Vergileri - 2023 #smrgKİTABEVİ
90.00
İçindekiler
Şekiller Dizini
Tablolar Dizini
Kısaltmalar Dizini
Giriş

Birinci Bölüm
Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
1.1. Ekonomik Büyüme Ve Kalkınma Kavramlarına Bakış
1.2. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Ve Kapsamı
1.3. Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutları
1.4. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri

İkinci Bölüm
Çevre Ve Çevre Politikası
2.1. Çevre Tanımı
2.2. Çevre Sorunları
2.3. Çevre Sorunlarının Nedenleri
2.4. Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar
2.5. Çevre Politikası
2.6. Çevre Politikası İlkeleri
2.7. Çevre Politikası Araçları
2.8. Çevreye Yönelik Uluslararası Girişimler

Üçüncü Bölüm
Çevre Vergileri
3.1. Çevre Vergilerinin Kavramsal Çerçevesi
3.2. Çevre Vergilerinin Sınıflandırılması
3.3. Çevre Vergilerinin Makroekonomik Etkileri

Dördüncü Bölüm
Avrupa Birliği Ve Türkiye'de Çevre Politikaları Ve Vergi Uygulamaları
4.1. Avrupa Birliği'nde Çevre Politikaları
4.2. Avrupa Birliği'nde Çevre Vergisi Uygulamaları
4.3. Türkiye'de Çevre Politikaları
4.4. Türkiye'de Çevre Vergisi Uygulamaları
4.5. Türkiye'de Vergi Dışındaki Diğer Uygulamalar

Beşinci Bölüm
Çevre Vergilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Ve Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisine Yönelik Uygulama
5.1. Literatür
5.2. Model, Veri Seti Ve Kapsam
5.3. Yöntem
5.4. Bulgular
Sonuç Ve Öneriler
Kaynakça
Ekler

Kapat