Sepetim (0) Toplam: 0,00
Kişisel Gelişim: Neoliberal İletişim ve İnsan Anlayışı - 2022 Kişisel Gelişim: Neoliberal İletişim ve İnsan Anlayışı - 2022

#smrgKİTABEVİKişisel Gelişim: Neoliberal İletişim ve İnsan Anlayışı - 2022

İndirimli Fiyat : 63,00
Taksitli fiyat : 9 x 7,70
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199206243
592640
Kişisel Gelişim: Neoliberal İletişim ve İnsan Anlayışı -        2022
Kişisel Gelişim: Neoliberal İletişim ve İnsan Anlayışı - 2022 #smrgKİTABEVİ
63.00
Neoliberalizm olarak adlandırılan süreçte kapitalizmin en temeldeki mantığının rekabet ve girişimcilik değerleri üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Bu anlayışın öne çıkardığı girişimci özneden beklenen azami performans ile diğer insanlarla rekabet ederek başarılı ve mutlu olmaya çalışmasıdır. Neoliberal anlayış insanları birer ekonomik kaynağa indirgemekte ve insanların “doğru iletişim” teknikleriyle kendi kendilerini denetlemelerini talep etmektedir. Burada kendinde bir amaç olan insan yerine rekabetin aracı ve performansın taşıyıcısı bir insan anlayışı öne çıkmaktadır.

Kişisel gelişim kitapları yaratılmak istenen sözde “cesur” ve “başarılı” öznelerden ayrı düşünülemez. Bu türün yazarları tam da burada neoliberal insan ve toplum anlayışının sözcüleri olarak devreye girmektedir. Bireysel sorumluluk vurgularıyla birlikte insanların yaşadığı bütün olumsuzlukları bireysel başarısızlıklar olarak tanımlamaktadırlar. Kişisel gelişim kitaplarını inceleyen bu kitap günümüzün egemen sisteminin insanların davranışlarını ve duygularını nasıl şekillendirmeye ve denetim altına almaya çalıştığını ortaya koyan bir incelemedir. Yazar, politikadan ve her tür ortaklık fikrinden tutkulu bir nefretle söz eden kişisel gelişim yazarlarının neoliberal zihniyetin ve onun inşa etmeye çalıştığı insan ve iletişim anlayışının sözcülüğünü üstlenmiş olduklarını göstermektedir.

Önsöz
Giriş

İletişim: Dün-Bugün
Modernlik Öncesi Dönem
Moderniteye Geçiş
Bilginin Ticarileşmesi ve Başvuru Kitapları
Bilgelik Edebiyatı ve Kişisel Gelişim
Modernliğin Krizleri, Sosyal Refah Devleti ve İnsan İlişkileri Okulu
Yeni Sosyal Hareketler ve Yeni Liberalizm
Bilgi ve İletişim Toplumu Söylencesi
(Yeni) Eğitim ve Kişisel Gelişim
Yeni Üretim/Yönetim Düşüncesinde İletişimin Yeri
Radikal Kapitalizm Çağı

Modernite, Aydınlanma ve Araçsal Akıl Eleştirisi
Modernlik/Modernite
Aydınlanma, Araçsal Akıl Eleştirisi ve İletişimsel Eylem
Modernite-Postmodernite

Türkiye'de Kişisel Gelişim Yazını ve İletişim
Türkiye'de Yeni Üretim Organizasyonlarına Geçiş
Kişisel Gelişim Kitapları ve Kurslarının Öncüleri

Kişisel Gelişim Kitaplarının İletişim Anlayışı
Kişisel Gelişim Kitaplarının İletişim Anlayışını Değerlendirme Kriterleri
Her Derde Deva İletişim: İletişimin Rolü/İşlevi/Misyonu Hakkındaki Düşünceler
Başarı için Tek Yol İletişim: İletişim Becerileri/ni Geliştirme

Kişisel Gelişim Kitaplarının Değerlendirmesi
Özgürlükçülük ve Özerk Birey
Kişisel Gelişim Kitaplarının Olumlamacı Tutumu
İletişim Aracılığıyla Denetim
Eşitlikçilik, Katılımcılık ve Demokrasi
Kültürel Sermaye, Sosyal Sermaye ve Habitus
Yeni Bir Zorbalık Biçimi Olarak Katılım ya da Katılım Yanılsaması
Demokratik Yönetim ya da Demokratik Yönelim

İnsan Odaklılık mı, İş Odaklılık mı?
No Way Out: Başarıya ve Mutluluğa Erişmek için İletişim Becerilerinizi Geliştirin
Kişisel Gelişim: Yeni ve Nitelikli Bir Öğreti
Bilgelerin Kişisel Deneyimleri ve Meşhurların Son Sözleri
Değişim ve Yenilik: Nereye?
Akademik ve Meslekî Eğitime Karşı Hayat Okulu
Açıklık, İçtenlik ve Şeffaflıktan Yana Olmak
İçten Olmak mı, İçten Görünmek mi?
İçsel Keşifler, Eve Dönüş ve Bir Zorbalık Biçimi Olarak Samimiyet
İmaj Takıntısı ile İnsanın Kendisine Uyguladığı Baskı ve Zulüm
Efsane Geri Dönüyor
Kişisel Gelişimin Üç Boyutu ya da Üç Boyutlu Kişisel Gelişim
Sonuçlar

Hal-i Pür Melâlimiz Hakkında Genel Bir Değerlendirme
Erdem Olarak Servet ve Güç Sahibi Olmak ve Suç Olarak Başarısızlık ve Yoksulluk
İronik İnsanın Ortaya Çıkışı
Sağ Kalma Hileleri, Hayatta Kalma Stratejileri ve Yaşama Alanlarının İşgali
İşgale ve Sömürgeleştirme Çabalarına Karşı Direniş: İletişimi Özgürleştirmek

Kaynakça
Dizin

Kapat