#smrgSAHAF Osmanlı Düzeninde Kadılık -

ISBN-10:
9786051521053
Stok Kodu:
1199181368
Boyut:
14x20
Sayfa Sayısı:
170 s.
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2015
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
0,00
1199181368
567435
Osmanlı Düzeninde Kadılık -
Osmanlı Düzeninde Kadılık - #smrgSAHAF
0.00
Osmanlı Devleti'nde Yargı Örgütü

Kadılık

Kadılar

Kadıların Uyguladıkları Hukuk

Kadılık Kurumunda Özel Durumlar

İÇİNDEKİLER V

GİRİŞ . 1

BİRİNCİ BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİ'NDE YARGI ÖRGÜTÜ

I. Teokratik Dönemde Osmanlı Yargısı 15

A) Veziri Âzam 17

B) Şeyhülislâm . 18

C) Divan-ı Hümayun 19

D) İkindi Divanı . 22

E) Cuma Divanı 23

F) Çarşamba Divanı 24

G) Eyalet Valisi Divanları 24

H) Kazaskerlik 24

a) Rumeli Kazaskeri . 33

b) Anadolu Kazaskeri 35

İ) Kadılık 36

II. Yarı Teokratik Dönemde Osmanlı Yargısı . 38

A. Yarı Teokratik Dönemde Düalizm 43

a) Şer'i Yargılama ve Şer'i Mahkemeler . 43

b) Nizami Yargılama ve Nizami Mahkemeler . 46 B) Hukukta Düalizmin Son Bulması 49

İKİNCİ BÖLÜM

KADILIK

I. Kadıların Yetki Alanı Olarak Kaza 54

II. Kadıların Görevleri . 59

III. Kadıların Makamı 65

IV. Kadıların Hükmü . 66 İçindekiler VI

A.Yargılama Usulü 67

B. Hüküm . 81

C. Hükmün Belgelenmesi 84

D.Yargılama Masrafları . 86

E. Hükmün İnfazı . 86

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KADILAR

I. Kadılığa Tayin (Atama) . 94

A. Kadılık Yapabilecek Kimseler 95

a. Medrese Mezunları 95

1.Osmanlı'da Medreseler 96 2.Mezun Olunan Medreselere Göre Kadı Tayinleri . 98

b.Müderrisler . 98

c. Kadılık Yapabilecek Diğer Kimseler 99

B. Kadılığa Tayin Şartları 100

a.Ehliyet 101

1- Yaş 101

2- Bilgi 102

3- Ahlâk 103

4- Sağlık 104

b. Kadılık Stajı 104

1) Danişmentlik 105

2) Mülâzemet 105

II. Kadılığa Tayin Usulü 109

A.Yer Seçimi 109

B.Tayin Kararı 111

III. Kadıların Özlük İşleri 113

A.Kadılık Dereceleri 113

a. Mevleviyet Kadıları . 114

b.Kaza Kadıları (=Kuzat) 116

B.Kadıların Maaşları 117

C.Kadıların Terfileri 119 İçindekiler VII

D.Kadıların Sorumlulukları . 119

a. Disiplin Sorumluluğu . 120

b.Ceza Sorumluluğu. 121

E.Kadıların Denetimi . 125

F.Kadılığın Süresi 126

G. Kadıların Emekliliği 128

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KADILARIN UYGULADIKLARI HUKUK

I. Şeriat 130

II. Örfi ve Kanuni Hukuk 131

BEŞİNCİ BÖLÜM

KADILIK KURUMUNDA ÖZEL DURUMLAR

I.Özel Kadılıklar 135

A.İstanbul Kadılığı. 136

B.Toprak Kadılığı 145

II. Kadılık Kurumunda Kural Dışı Oluşumlar . 146

SONUÇ 149

EK 157

Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına

Aitahkamı Muaddil Kanun . 157

KAYNAKÇA . 161

YAŞAR ŞAHİN ANIL 169

Osmanlı Devleti'nde Yargı Örgütü

Kadılık

Kadılar

Kadıların Uyguladıkları Hukuk

Kadılık Kurumunda Özel Durumlar

İÇİNDEKİLER V

GİRİŞ . 1

BİRİNCİ BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİ'NDE YARGI ÖRGÜTÜ

I. Teokratik Dönemde Osmanlı Yargısı 15

A) Veziri Âzam 17

B) Şeyhülislâm . 18

C) Divan-ı Hümayun 19

D) İkindi Divanı . 22

E) Cuma Divanı 23

F) Çarşamba Divanı 24

G) Eyalet Valisi Divanları 24

H) Kazaskerlik 24

a) Rumeli Kazaskeri . 33

b) Anadolu Kazaskeri 35

İ) Kadılık 36

II. Yarı Teokratik Dönemde Osmanlı Yargısı . 38

A. Yarı Teokratik Dönemde Düalizm 43

a) Şer'i Yargılama ve Şer'i Mahkemeler . 43

b) Nizami Yargılama ve Nizami Mahkemeler . 46 B) Hukukta Düalizmin Son Bulması 49

İKİNCİ BÖLÜM

KADILIK

I. Kadıların Yetki Alanı Olarak Kaza 54

II. Kadıların Görevleri . 59

III. Kadıların Makamı 65

IV. Kadıların Hükmü . 66 İçindekiler VI

A.Yargılama Usulü 67

B. Hüküm . 81

C. Hükmün Belgelenmesi 84

D.Yargılama Masrafları . 86

E. Hükmün İnfazı . 86

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KADILAR

I. Kadılığa Tayin (Atama) . 94

A. Kadılık Yapabilecek Kimseler 95

a. Medrese Mezunları 95

1.Osmanlı'da Medreseler 96 2.Mezun Olunan Medreselere Göre Kadı Tayinleri . 98

b.Müderrisler . 98

c. Kadılık Yapabilecek Diğer Kimseler 99

B. Kadılığa Tayin Şartları 100

a.Ehliyet 101

1- Yaş 101

2- Bilgi 102

3- Ahlâk 103

4- Sağlık 104

b. Kadılık Stajı 104

1) Danişmentlik 105

2) Mülâzemet 105

II. Kadılığa Tayin Usulü 109

A.Yer Seçimi 109

B.Tayin Kararı 111

III. Kadıların Özlük İşleri 113

A.Kadılık Dereceleri 113

a. Mevleviyet Kadıları . 114

b.Kaza Kadıları (=Kuzat) 116

B.Kadıların Maaşları 117

C.Kadıların Terfileri 119 İçindekiler VII

D.Kadıların Sorumlulukları . 119

a. Disiplin Sorumluluğu . 120

b.Ceza Sorumluluğu. 121

E.Kadıların Denetimi . 125

F.Kadılığın Süresi 126

G. Kadıların Emekliliği 128

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KADILARIN UYGULADIKLARI HUKUK

I. Şeriat 130

II. Örfi ve Kanuni Hukuk 131

BEŞİNCİ BÖLÜM

KADILIK KURUMUNDA ÖZEL DURUMLAR

I.Özel Kadılıklar 135

A.İstanbul Kadılığı. 136

B.Toprak Kadılığı 145

II. Kadılık Kurumunda Kural Dışı Oluşumlar . 146

SONUÇ 149

EK 157

Mehakimi Şer'iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına

Aitahkamı Muaddil Kanun . 157

KAYNAKÇA . 161

YAŞAR ŞAHİN ANIL 169

Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat