Sepetim (0) Toplam: 0,00
Sosyal Politikanın Güncel Konuları - 2022

#smrgKİTABEVİSosyal Politikanın Güncel Konuları - 2022

İndirimli Fiyat : 297,00
Taksitli fiyat : 9 x 36,30
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199206366
592786
Sosyal Politikanın Güncel Konuları -        2022
Sosyal Politikanın Güncel Konuları - 2022 #smrgKİTABEVİ
297.00
Bu çalışma üç kitaplık bir serinin son kitabıdır. Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN tarafından yazılan birinci kitapta; sosyal politikaya ilişkin kuramsal bilgiler, bu bilim dalının dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, yaşadığımız dönemde sosyal politikalara yön ve biçim veren teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmeler ile uluslararası sosyal politikaları taşıyan kurum ve kuruluşların sosyal politika alanında benimsediği ilkelere yer verilmişti. Bu kitap 2021 yılında SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ adı ile Nisan Kitabevi tarafından yayınlandı.

Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN ile birlikte yazdığımız ikinci kitap ise sosyal politika disiplininin ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren bu alanın temel konuları olan; “Ücret Düzenlemeleri ve Politikaları”, “İş Süreleri”, “Çocukların ve Gençlerin Çalışma Yaşamındaki Yeri ve Korunmaları”, “Kadınların Çalışma Yaşamındaki Yeri ve Korunmaları”, “İşsizlik ve İstihdam Politikaları”, “Yoksulluk” konularını içermekte ve SOSYAL POLİTİKANIN TEMEL KONULARI adıyla elinizdeki kitapla ile eş zamanlı yayınlanacaktır.

Bu çalışma ise yukarıda sözünü ettiğimiz ilk iki kitabı tamamlamak üzere hazırlanmış, konular bu çerçevede seçilerek belirlenmiştir. SOSYAL POLİTİKANIN GÜNCEL KONULARI adını verdiğimiz kitabımızda, sosyal politikanın günümüzde giderek önem ve evrensel nitelik kazanan, “Engelliler ve Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar”, “Yaşlıların Bakımı, Gözetimi ve Korunması”, “Uluslararası Göç ve Göçmenler”, “Çevre ve Sosyal Politika”, “Atık ve Atık Toplayıcılar” olarak başlıklandırdığımız konuları işlenmeye çalışılmıştır.

Her bölümde öncelikle konu ile ilgili kavramlar ayrıntılı olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Yine her bölümde konuya ilişkin kuramlar mümkün olduğunca sosyal politika perspektifinden ele alınmış, uluslararası literatürdeki temel bilgi ve tartışmalar yanı sıra Türkiye'deki mevcut durum gerektiğinde eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmiştir. Ayrıca her bölümün son kısmında konuya ilişkin genel değerlendirmelerimize yer verilmiştir. Kitabın sosyal politika alanına küçük de olsa bir katkı sağlamasını ve okurlara yararlı olmasını diliyorum.Yener Şişman

Kapat