Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Türk Halk Oyunlarında Sahneleme - 2023

#smrgKİTABEVİTürk Halk Oyunlarında Sahneleme - 2023

İndirimli Fiyat : 162,00
Taksitli fiyat : 9 x 19,80
Temin süresi en geç 3&8 iş günüdür
1199217706
604322
Türk Halk Oyunlarında Sahneleme -    2023
Türk Halk Oyunlarında Sahneleme - 2023 #smrgKİTABEVİ
162.00
BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş
1.1. Türkiye'de Halk Oyunlarının Yeri
1.2. Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan
Başlıca Problemler
İKİNCİ BÖLÜM
Türk Halk Oyunlarının Bir Sahne Sanatı Kimliğini Kazanma Süreci
2.1. Oyun ve İlgili Kavramların Tanımları ve Tarihçeleri
2.1.1. Oyun Kavramı
2.1.2. Halk Oyunları Kavramı
2.2. Sürecin Tarihine Genel Bir Bakış
2.2.1. Türk Halk Oyunlarının İlk Defa Sahnelenmesi
2.2.2. Türk Halk Oyunlarının İlk Defa Bilimsel Olarak Ele Alınması
2.2.3. 1932-1954 Halkevleri ve Köy Enstitüleri Dönemi
2.2.4. Halkevlerinin Kapatılmasından Sonraki Dönem
2.2.5. Süreçte Kamu Kurum ve Kuruluşların Etkisinin Artması
2.3. Sürecin Halk Oyunları Üzerinde Yarattığı Değişimler
2.3.1. Oyun Figürlerindeki Değişimler
2.3.2 Oyunların Geleneksel Formlarındaki Değişimler
2.3.3. Oyunların Müziklerindeki Değişimler
2.3.4. Giyim-Kuşam ve Süslenmede Değişimler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sahne
3.1. Sahne Kavramı
3.1.1. Sahne Kavramının Tanımı ve Tarihçesi
3.1.2. Halk Oyunlarında Sahne Kavramı
3.2. Sahnelerin Sınıflandırılması
3.2.1. Seyircinin Görüşüne Göre Sahneler
3.2.2. Mekanik İmkânlarına Göre Sahneler
3.2.3. Geometrik Şekillerine Göre Sahneler
3.2.4. Bulundukları Ortamlara Göre Sahneler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sahneleme ve Türk Halk Oyunları
4.1. Sahnelemenin Tanımı ve İlgili Kavramlar
4.2. Türk Halk Oyunlarında Sahnelemeyi Oluşturan Unsurlar
4.2.1. İcranın Amacı
4.2.2. Sahne ve Özellikleri
4.2.3. Oyun ve Oyunu Oluşturan Alt Unsurlar
4.2.4. Oyuncu Topluluğu
4.2.5. Müzik
4.2.6. Giyim-Kuşam ve Oyun Araç-Gereçleri
4.2.7. Makyaj
4.2.8. Dekor
4.2.9. Işık
4.2.10.Ses
4.2.11. Sahne Düzenlemesi Çizilirken Kullanılacak İmler
4.2.12. Sahne Düzenlemesinde Kullanılan Formlar
4.2.13. Görsel Algıya Yönelik Değerler
BEŞİNCİ BÖLÜM
Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Aşamalar ve Tekniklerin Tespiti
5.1. Bilgi Edinme Aşaması
5.1.1. İcranın Amacı ve Özellikleri Hakkında Bilgi Edinme
5.1.2. Oyunların İcra Edileceği Sahne ve Unsurları Hakkında Bilgi Edinme
5.1.3. Sahnelenecek Oyunların Ait Olduğu Yöre Hakkında Bilgi Edinilmesi
5.1.4. Oyuncu Topluluğu Hakkında Bilgi Edinme
5.2. Tasarım Aşaması
5.2.1. Tasarım ve Uygulama Aşamasında Gerçekleştirilecek Görevlerin
Belirlenmesi
5.2.2. Teknik Ekibin Oluşturulması
5.2.3. Tema Kullanımının ve Konusunun Belirlenmesi
5.2.4. İcra Edilecek Oyunların Seçilmesi
5.2.5. Seçilen Oyunların Analiz Edilmesi
5.2.6. Seçilen Oyunların Müziklerinin Analiz Edilmesi
5.2.7. Seçilen Oyunların Belirlenen Süreye Uygun Olarak Dağıtılması
5.2.8. Oyun ve Müzik Bütünlüğünün Belirlenen Oyun Sürelerine
Uygun Olarak Sağlanması
5.2.9. Kullanılacak Giyim-Kuşam ve Oyun Araç-Gereçlerinin Belirlenmesi
5.2.10. Sahne Düzenlemesinin Tasarlanması ve Teknikler
5.3. Uygulama Aşaması
5.3.1. Oyuncu Topluluğuna Gösteri Hakkında Bilgi Verilmesi ve
Görevlendirme
5.3.2. Oyun Öğretimi ve Kullanılması Gereken Teknikler
5.3.3. Oyunların Ritmik Yapılarının Kavratılması
5.3.4. Oyunların Sahne Düzenlemesi ile Çalışılması
5.3.5. Sahne Düzenlemesinin Müzik Eşliğinde Çalışılması
5.3.6. Sahne Düzenlemesinin Giyim-Kuşam ile Çalışılması
5.3.7. Diğer Sahneleme Unsurları ile İcranın Gerçekleşeceği Sahne
Üzerinde Çalışma
5.3.8. Genel Tekrar Çalışmaları
5.4. Sunum Aşaması
5.4.1. Sunum Öncesi Hazırlıklar
5.4.2. Sunum
5.4.3. Sunum Sonrası Değerlendirme
ALTINCI BÖLÜM
Örnek Çalışma
6.1. Örnek Çalışmanın Bilgi Edinme Aşaması
6.1.1. İcranın Amacı ve Özellikleri Hakkında Bilgi Edinme
6.1.2. Oyunların İcra Edileceği Sahne ve Unsurları Hakkında
Bilgi Edinme
6.1.3. Sahnelenecek Oyunların Ait Olduğu Yöre Hakkında
Bilgi Edinilmesi
6.1.4. Oyuncu Topluluğu Hakkında Bilgi Edinme
6.2. Örnek Çalışmanın Tasarım Aşaması
6.2.1. Tasarım ve Uygulama Aşamasında Gerçekleştirilecek Görevlerin
Belirlenmesi
6.2.2. Tema Kullanımının ve Konusunun Belirlenmesi
6.2.3. İcra Edilecek Oyunların Seçilmesi
6.2.4. Seçilen Oyunların Analiz Edilmesi
6.2.5. Seçilen Oyunların Müziklerinin Analiz Edilmesi
6.2.6. Seçilen Oyunların Belirlenen Süreye Uygun Olarak Dağıtılması
6.2.7. Oyun ve Müzik Bütünlüğünün Belirlenen Sürelere Uygun
Olarak Sağlanması
6.2.8. Kullanılacak Giyim-Kuşam ve Oyun Araç-Gereçlerinin Belirlenmesi
6.2.9. Sahne Düzenlemesinin Tasarlanması
6.2.10. Tasarlananın Sahne Düzenlemesi ve İşlenecek Temaya Uygun Olarak
Çalgı Seçimi ve Müzik Tasarımı
6.2.11. Tasarlananın Sahne Düzenlemesi, Kullanılacak Giyim-Kuşam ve
İşlenecek Temaya Uygun Olarak, Işıklandırma, Dekor ve Makyaj Tasarımı
6.3. Örnek Çalışmanın Uygulama Aşaması
6.4. Örnek Çalışmanın Sunum Aşaması
Sonsöz
Kaynaklar
Özgeçmiş
 • Açıklama
  • BİRİNCİ BÖLÜM
   Giriş
   1.1. Türkiye'de Halk Oyunlarının Yeri
   1.2. Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan
   Başlıca Problemler
   İKİNCİ BÖLÜM
   Türk Halk Oyunlarının Bir Sahne Sanatı Kimliğini Kazanma Süreci
   2.1. Oyun ve İlgili Kavramların Tanımları ve Tarihçeleri
   2.1.1. Oyun Kavramı
   2.1.2. Halk Oyunları Kavramı
   2.2. Sürecin Tarihine Genel Bir Bakış
   2.2.1. Türk Halk Oyunlarının İlk Defa Sahnelenmesi
   2.2.2. Türk Halk Oyunlarının İlk Defa Bilimsel Olarak Ele Alınması
   2.2.3. 1932-1954 Halkevleri ve Köy Enstitüleri Dönemi
   2.2.4. Halkevlerinin Kapatılmasından Sonraki Dönem
   2.2.5. Süreçte Kamu Kurum ve Kuruluşların Etkisinin Artması
   2.3. Sürecin Halk Oyunları Üzerinde Yarattığı Değişimler
   2.3.1. Oyun Figürlerindeki Değişimler
   2.3.2 Oyunların Geleneksel Formlarındaki Değişimler
   2.3.3. Oyunların Müziklerindeki Değişimler
   2.3.4. Giyim-Kuşam ve Süslenmede Değişimler
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Sahne
   3.1. Sahne Kavramı
   3.1.1. Sahne Kavramının Tanımı ve Tarihçesi
   3.1.2. Halk Oyunlarında Sahne Kavramı
   3.2. Sahnelerin Sınıflandırılması
   3.2.1. Seyircinin Görüşüne Göre Sahneler
   3.2.2. Mekanik İmkânlarına Göre Sahneler
   3.2.3. Geometrik Şekillerine Göre Sahneler
   3.2.4. Bulundukları Ortamlara Göre Sahneler
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Sahneleme ve Türk Halk Oyunları
   4.1. Sahnelemenin Tanımı ve İlgili Kavramlar
   4.2. Türk Halk Oyunlarında Sahnelemeyi Oluşturan Unsurlar
   4.2.1. İcranın Amacı
   4.2.2. Sahne ve Özellikleri
   4.2.3. Oyun ve Oyunu Oluşturan Alt Unsurlar
   4.2.4. Oyuncu Topluluğu
   4.2.5. Müzik
   4.2.6. Giyim-Kuşam ve Oyun Araç-Gereçleri
   4.2.7. Makyaj
   4.2.8. Dekor
   4.2.9. Işık
   4.2.10.Ses
   4.2.11. Sahne Düzenlemesi Çizilirken Kullanılacak İmler
   4.2.12. Sahne Düzenlemesinde Kullanılan Formlar
   4.2.13. Görsel Algıya Yönelik Değerler
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Aşamalar ve Tekniklerin Tespiti
   5.1. Bilgi Edinme Aşaması
   5.1.1. İcranın Amacı ve Özellikleri Hakkında Bilgi Edinme
   5.1.2. Oyunların İcra Edileceği Sahne ve Unsurları Hakkında Bilgi Edinme
   5.1.3. Sahnelenecek Oyunların Ait Olduğu Yöre Hakkında Bilgi Edinilmesi
   5.1.4. Oyuncu Topluluğu Hakkında Bilgi Edinme
   5.2. Tasarım Aşaması
   5.2.1. Tasarım ve Uygulama Aşamasında Gerçekleştirilecek Görevlerin
   Belirlenmesi
   5.2.2. Teknik Ekibin Oluşturulması
   5.2.3. Tema Kullanımının ve Konusunun Belirlenmesi
   5.2.4. İcra Edilecek Oyunların Seçilmesi
   5.2.5. Seçilen Oyunların Analiz Edilmesi
   5.2.6. Seçilen Oyunların Müziklerinin Analiz Edilmesi
   5.2.7. Seçilen Oyunların Belirlenen Süreye Uygun Olarak Dağıtılması
   5.2.8. Oyun ve Müzik Bütünlüğünün Belirlenen Oyun Sürelerine
   Uygun Olarak Sağlanması
   5.2.9. Kullanılacak Giyim-Kuşam ve Oyun Araç-Gereçlerinin Belirlenmesi
   5.2.10. Sahne Düzenlemesinin Tasarlanması ve Teknikler
   5.3. Uygulama Aşaması
   5.3.1. Oyuncu Topluluğuna Gösteri Hakkında Bilgi Verilmesi ve
   Görevlendirme
   5.3.2. Oyun Öğretimi ve Kullanılması Gereken Teknikler
   5.3.3. Oyunların Ritmik Yapılarının Kavratılması
   5.3.4. Oyunların Sahne Düzenlemesi ile Çalışılması
   5.3.5. Sahne Düzenlemesinin Müzik Eşliğinde Çalışılması
   5.3.6. Sahne Düzenlemesinin Giyim-Kuşam ile Çalışılması
   5.3.7. Diğer Sahneleme Unsurları ile İcranın Gerçekleşeceği Sahne
   Üzerinde Çalışma
   5.3.8. Genel Tekrar Çalışmaları
   5.4. Sunum Aşaması
   5.4.1. Sunum Öncesi Hazırlıklar
   5.4.2. Sunum
   5.4.3. Sunum Sonrası Değerlendirme
   ALTINCI BÖLÜM
   Örnek Çalışma
   6.1. Örnek Çalışmanın Bilgi Edinme Aşaması
   6.1.1. İcranın Amacı ve Özellikleri Hakkında Bilgi Edinme
   6.1.2. Oyunların İcra Edileceği Sahne ve Unsurları Hakkında
   Bilgi Edinme
   6.1.3. Sahnelenecek Oyunların Ait Olduğu Yöre Hakkında
   Bilgi Edinilmesi
   6.1.4. Oyuncu Topluluğu Hakkında Bilgi Edinme
   6.2. Örnek Çalışmanın Tasarım Aşaması
   6.2.1. Tasarım ve Uygulama Aşamasında Gerçekleştirilecek Görevlerin
   Belirlenmesi
   6.2.2. Tema Kullanımının ve Konusunun Belirlenmesi
   6.2.3. İcra Edilecek Oyunların Seçilmesi
   6.2.4. Seçilen Oyunların Analiz Edilmesi
   6.2.5. Seçilen Oyunların Müziklerinin Analiz Edilmesi
   6.2.6. Seçilen Oyunların Belirlenen Süreye Uygun Olarak Dağıtılması
   6.2.7. Oyun ve Müzik Bütünlüğünün Belirlenen Sürelere Uygun
   Olarak Sağlanması
   6.2.8. Kullanılacak Giyim-Kuşam ve Oyun Araç-Gereçlerinin Belirlenmesi
   6.2.9. Sahne Düzenlemesinin Tasarlanması
   6.2.10. Tasarlananın Sahne Düzenlemesi ve İşlenecek Temaya Uygun Olarak
   Çalgı Seçimi ve Müzik Tasarımı
   6.2.11. Tasarlananın Sahne Düzenlemesi, Kullanılacak Giyim-Kuşam ve
   İşlenecek Temaya Uygun Olarak, Işıklandırma, Dekor ve Makyaj Tasarımı
   6.3. Örnek Çalışmanın Uygulama Aşaması
   6.4. Örnek Çalışmanın Sunum Aşaması
   Sonsöz
   Kaynaklar
   Özgeçmiş
   Editör
   :
   Kondisyon
   :
   Yeni
   Sunuş / Önsöz / Sonsöz / Giriş
   :
   ISBN-10
   :
   6253993979
   Hazırlayan
   :
   Cilt
   :
   Amerikan Cilt
   Stok Kodu
   :
   1199217706
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   192
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Enso
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   162,00   
   162,00   
   2
   84,24   
   168,48   
   3
   57,24   
   171,72   
   6
   29,16   
   174,96   
   9
   19,80   
   178,20   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   162,00   
   162,00   
   2
   84,24   
   168,48   
   3
   57,24   
   171,72   
   6
   29,16   
   174,96   
   9
   19,80   
   178,20   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   162,00   
   162,00   
   2
   84,24   
   168,48   
   3
   57,24   
   171,72   
   6
   29,16   
   174,96   
   9
   19,80   
   178,20   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   162,00   
   162,00   
   2
   84,24   
   168,48   
   3
   57,24   
   171,72   
   6
   29,16   
   174,96   
   9
   19,80   
   178,20   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   162,00   
   162,00   
   2
   84,24   
   168,48   
   3
   57,24   
   171,72   
   6
   29,16   
   174,96   
   9
   19,80   
   178,20   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   162,00   
   162,00   
   2
   84,24   
   168,48   
   3
   57,24   
   171,72   
   6
   29,16   
   174,96   
   9
   19,80   
   178,20   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   162,00   
   162,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat