Sepetim (0) Toplam: 0,00
15. Yılında Laodikeia 2003 - 2018

#smrgKİTABEVİ15. Yılında Laodikeia 2003 - 2018 -

İndirimli Fiyat : 351,00
Taksitli fiyat : 9 x 42,90
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
KARGO BEDAVA
1199200654
586649
15. Yılında Laodikeia 2003 - 2018 -
15. Yılında Laodikeia 2003 - 2018 - #smrgKİTABEVİ
351.00
İÇİNEİER
Laodikeia Çalışmaları 5
Sunuş
Introduction
Celal Şimşek / Laodikeia'da Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının 15 Yılı / Fifteen Years of Excavation and Restoration Works at Laodikeia
Celal Şimşek / Zırhlı Traian Heykel Grubu / Statue Group of Trajan with Cuirass (lorika-thoraks)
Francesco Guizzi / An Edict of a Proconsul of Asia on the Aqueduct of Laodikeia (114/115 Ce?) / Laodikeia Su Yolları Üzerine Anadolu Eyalet Valisinin Bir Fermanı (MS 114/115)
Francesco Guizzi / Greek and Latin Inscriptions of Laodikeia on the Lykos 2003-2018 / Lykos Laodikeiası'ndan Grekçe ve Latince Yazıtlar (2003-2018)
Michela Nocita / Praula, Lady of the Blue Faction / Mavilerin Hanımı Praula
Celal Şimşek - Alister Filippini / The Funerary Altar of the Christian Soldier Aurelius Marinianus (Early 4th Cent. Ad). From Viminacium to Chrysopolis and Laodikeia / Hıristiyan Asker Aurelius Marinianus'un (MS Erken 4. yy) Mezar Altarı. Viminacium'dan Chrysopolis ve Laodikeia'ya
Celal Şimşek / Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora Batı Portik'den İki Ampulla / Two Ampullae from West Porticus of the North (Sacred) Agora in Laodikeia
Umay Oğuzhanoğlu-Akay / Batı Anadolu Erken Tunç Çağı Yerleşim Modeline Dair Yeni Gözlemler: Laodikeia-Kandilkırı 2. Tabaka / New Observations on the Early Bronze Age Settlement Plan of West Anatolia: Laodikeia-Kandilkırı Level 2
Silvia Pedone / On Some Fragments of Decorated Mensae of the Archaeological Museum of Istanbul. From Laodikeia in Phrygia to Constantinople / İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Mensae süslü Bazı Parçalar Üzerine: Frigya Laodikeia'sından Constantinopolis'e
Celal Şimşek - Bilge Yılmaz Kolancı / Laodikeia Mimari Bloklarında Yer Alan Balık Kabartmaları Üzerine Gözlemler / Observations on Fish Reliefs on Laodikeia Architectural Blocks
Celal Şimşek - Meral Tarhan - Fatma Uçal - Ayşegül Arığ / Güneydoğu Nekropolü Sondaj Kazısı / Sondage Excavation at the Southeast Necropolis
Celal Şimşek - Şeniz Yener / Laodikeia'dan Aziz Menas Tasvirli Kurşun Mühür Baskıları / Saint Menas Depicted Lead Seals from Laodikeia
Çağrı Murat Tarhan / Arkeolojik Alanda Önleyici Koruma: Laodikeia Örnekleri / Preventive Protection in Archaeological Sites: Examples of Laodikeia
M. Ayşem Sezgin - Tamer Koralay / Septimius Severus Nymphaeumu Sütunlarının Mineralojik ve Petrografik Karakterizasyonu / Mineralogic and Petrographic Characterization of the Columns in the Septimius Severus Nymphaeumu
Barış Semiz / Laodikeia'dan Geç Antik Çağ Unguentariumları Üzerine Arkeometrik Çalışma / Archaeometric Research on Late Antiquity Unguentaria from Laodikeia
Ayşe Özdemir / Laodikeia Arkeolojik Sit Alanı Peyzaj Özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Landscape Features of Laodikeia Archaeological Site in Terms of Landscape Architecture
Kapat