Sepetim (0) Toplam: 0,00
Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri 1912-1913 - 2023

#smrgKİTABEVİBalkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri 1912-1913 - 2023

İndirimli Fiyat : 63,75
Taksitli fiyat : 9 x 7,79
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199209014
595555
Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri 1912-1913 -        2023
Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri 1912-1913 - 2023 #smrgKİTABEVİ
63.75
BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)
Balkan Savaşlarını Hazırlayan Sebepler 10
I. Balkan Savaşı 14
II. Balkan Savaşı, Sebep ve Sonuçlan 19
BİRİNCİ BÖLÜM
RUMELİ'DEN TÜRK GÖÇLERİ (1912-1913) 29
A - GÖÇLERİ DOĞURAN SEBEPLER 29
1 - Baskı ve zulümler 31
2 - Dinî Baskılar 41
3 - Ekonomik Sebepler 42
B - GÖÇLERİN BAŞLAMASI VE GÖÇ YOLLARI 45
1 - Karayolu İle Yapılan Göçler 47
2 - Denizyolu île Yapılan Göçler 53
3 - Demiryolu İle Yapılan Göçler 61
C - GAYR-I MÜSLİM GÖÇLERİ VE SEBEPLERİ 63
İKİNCİ BÖLÜM
GÖÇMENLERİN TÜRKİYE'DEKİ DURUMLARI 69
A - GEÇİCİ YERLEŞME YERLERİ 70
B - GEÇİCİ YERLEŞİM SIRASINDA YAPILAN YARDIMLAR 79
1 - Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nce Yapılan Yardımlar 81
2 - Diğer Kuruluş, Devlet ve Şahıslarca Yapılan Yardımlar 85
C - GEÇİCİ YERLEŞİM SIRASINDA GÖÇMENLERİN KAR ŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ALINAN TEDBİRLER 87
1 - Göçmen Çocukları ve Eğitim Meselesi 87
2 - Yerli Halk ve Göçmenler 89
3 - Göçmenlerin Sağlık Durumları ve Salgın Hastalıklar 94
a) Göçmenlerin Sağlık Durumlan ve Göçmen Hastahâneleri 94
b) Salgın Hastalıklar 97
c) Salgın Hastalıklara Karşı Alınan Tedbirler 100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KURULAN KOMİSYONLAR VE SÜREKLİ YERLEŞME FAALİYETLERİ 105
A - KURULAN KOMİSYONLAR 105
B - İSKÂN FAALİYETLERİ 107
C - SÜREKLİ YERLEŞME SONRASI YARDIMLAR VE TANI NAN MUAFİYETLER 121
1 - Yapılan Yardımlar 121
2 - Tanınan Muafiyetler 125
D - GÖÇMENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ VE YAPILAN YAR DIMLAR 128
SONUÇ 133
İNGİLİZCE ÖZET (SUMMARY) 135
BİBLİYOGRAFYA 137
DİZİN 145
EKLER 157
Belgeler Resimler Harita I Harita II-
Kapat