Sepetim (0) Toplam: 0,00
Eski Mezopotamya'da Büyü ve Büyücülük - 2023

#smrgKİTABEVİEski Mezopotamya'da Büyü ve Büyücülük - 2023

İndirimli Fiyat : 88,00
Taksitli fiyat : 9 x 10,76
Temin süresi en geç 7 & 1 iş günüdür
1199214385
600940
Eski Mezopotamya'da Büyü ve Büyücülük -    2023
Eski Mezopotamya'da Büyü ve Büyücülük - 2023 #smrgKİTABEVİ
88.00
ÖNSÖZ

Eski Mezopotamya Uygarlıkları'nda inanç sistemiyle iç içe geçmiş olan büyü inanışı, yapılış amacı bakımından "ak-büyü ve kara-büyü" olarak ikiye ayrılmıştır. Karabüyü, erkek ya da kadın cadılar tarafından, insanlara veya eşyaya zarar vermek amacıyla uygulanmış; ak-büyü/koruma-sağaltma büyüsü ise cin, hayalet, kara-büyü gibi metafizik güçler tarafından kendisine hastalık bulaştırılmış kişileri iyileştirmek ve yanı sıra insanları kötü ruhlara karşı korumak amacıyla yapılmıştır. Koruma-sağaltma büyüsü ritüelleri, Eski Mezopotamya'da günlük yaşamın bir parçasıdır ve asipu ya da masmassu denilen büyücüler tarafından uygulanmıştır.

Sahip olduğumuz birçok kültürel değer, Eski Mezopotamya kültürünün izlerini taşıdığından, bu alanda yapılacak her çalışma kendi kültürümüzün kökenlerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu nedenle biz de ülkemiz akademisi için bakir denebilecek bir alan olan büyü ve büyücülük konusunu çalışmayı uygun gördük.

Yüksek lisans sürecimden itibaren danışmanlığımı yapan, tez ve diğer bilimsel çalışmalarım konusunda her ihtiyacım olduğunda bana özveriyle zaman ayıran ve doktora tezimle ilgili farklı bakış açıları yakalamamı sağlayan değerli hocam Prof. Dr. İrfan Albayrak'a çok teşekkür ederim.

Tez izleme komitemin değerli üyeleri, Prof. Dr. Salih Çeçen'e ve Prof. Dr. Turgut Yiğit'e, tez çalışmalarımla ilgili yaptıkları kıymetli eleştiriler ve öneriler için ayrıca ihtiyacım olduğunda elindeki kaynakları benimle paylaştığı için Doç. Dr. Hakan Erol'a, teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak varlığıyla bana güç katan ve gelecek için umut veren oğlum Mir Behram'a teşekkür ediyorum. - Abdulgani Kaçar, Ankara 2020

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
GİRİŞ
I. BÖLÜM
BÜYÜ İNANCININ KÖKENLERİ VE
ESKİ MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI'NDAKİ YERİ
I.1. Büyü Nedir ve İnsanlık Tarihinde Nasıl Ortaya Çıkmıştır
I.2. Eski Mezopotamya Düşüncesinde Büyü
I. 2. 1. Eski Mezopotamya Halklarının İnanç Sistemi
I. 2. 1 a. Evrenin Ortaya Çıkışı ve Tanrılar
I. 2. 1. b. İnsanın Yaratılışı
I. 2. 2. Eski Mezopotamya Mitolojisinde Büyü
I. 2. 3. Eski Mezopotamya Uygarlıkları'nda Koruma - Sağaltma Büyüsü/Siptu
I. 3. Eski Mezopotamya Düşüncesinde Kötülüklerin ve Hastalıkların Kaynakları
I. 3. 1. KiSpu/Kara-Büyü
I. 3. 2. Bel/Belet dababi, Bel/Belet amati, Bel/Belet lemutti/Kassapu/Kassaptu/Cadı
I. 3. 3. GİDİM/Eemmu
I. 3. 4. Cinler
I. 3. 4. a. DİM.ME/Lamastu
I. 3. 4. b. Pazuzu/Saru
I. 3. 4. c. ASAG/Asakku
I. 3. 4. d. UDUG/Utukku
I. 3. 4. e. GALLA/Gallu
I. 3. 5. İGİ.UL/Inu Lemuttu/Kem Göz
I. 4. Eski Mezopotamya'da Büyü ve Tıp İlişkisi
I. 5. Eski Mezopotamya'da Büyü Yapmanın Hukuktaki Yeri
II. BÖLÜM
ESKİ MEZOPOTAMYA'DA KORUMA-SAĞALTMA BÜYÜSÜ RİTÜELLERİYLE İLİŞKİLİ TEMEL UNSURLAR
II. 1. EA/Enki
II. 2. Bel asiputi/Asallui/Asarlui/Marduk
II. 3. NUN.ME/Apkallu
II. 4. Adapa
II. 5. Oannes
II. 6. Kİ.MİN/Asipu/Masmassu/Ak-Büyücü
II. 7. Tılsım/Muska
II. 8. Sinig/Binu/Ilgın Ağacı
III. BÖLÜM
ESKİ MEZOPOTAMYA'DA UYGULANAN BAŞLICA KORUMA-SAĞALTMA BÜYÜSÜ RİTÜELLERİ
III. 1. Maql ve Surpu Ritüelleri
III. 1. 1. Maql Ritüeli
III. 1. 2. Surpu Ritüeli
III. 2. Namburbi Ritüeli
III. 3. Bit rimki Ritüeli
III. 4. Bit meseri Ritüeli
III. 5. Salgın Hastalıklara Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüsü
III. 6. SA.Zİ.GA/Nis libbi/Cinsel İktidarsızlığa Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüsü
III. 7. Muru râmi/Aşk Hastalığı ve Râmu/Aşk Büyüsü
III. 8. İGİ.UL/Inu lemuttu/Kem Göz/Nazar ve Buna Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüsü
III. 9. Yılan, Köpek ve Akrebe Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
III. 9. 1. Yılan, Akrep ve Köpeğe Karşı Ortak Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
III. 9. 2. Yılan Isırmasına Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
III. 9. 3. Akrep Sokmasına Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
III. 9. 4. Köpek Isırmasına Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
III. 10. Hamile Kadınları ve Bebekleri Korumak İçin YapılanKoruma-Sağaltma Büyüleri
III. 10. 1. Sıkıntılı Bir Hamilelik Süreci Yaşayan Kadınlara Yönelik Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
III. 10. 2. Doğum Esnasında Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
III. 10. 3. Bebekleri Avutmak İçin Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
VI
SONUÇ
KAYNAKLAR
ÖZET
ABSTRACT
EKLER

 • Açıklama
  • ÖNSÖZ

   Eski Mezopotamya Uygarlıkları'nda inanç sistemiyle iç içe geçmiş olan büyü inanışı, yapılış amacı bakımından "ak-büyü ve kara-büyü" olarak ikiye ayrılmıştır. Karabüyü, erkek ya da kadın cadılar tarafından, insanlara veya eşyaya zarar vermek amacıyla uygulanmış; ak-büyü/koruma-sağaltma büyüsü ise cin, hayalet, kara-büyü gibi metafizik güçler tarafından kendisine hastalık bulaştırılmış kişileri iyileştirmek ve yanı sıra insanları kötü ruhlara karşı korumak amacıyla yapılmıştır. Koruma-sağaltma büyüsü ritüelleri, Eski Mezopotamya'da günlük yaşamın bir parçasıdır ve asipu ya da masmassu denilen büyücüler tarafından uygulanmıştır.

   Sahip olduğumuz birçok kültürel değer, Eski Mezopotamya kültürünün izlerini taşıdığından, bu alanda yapılacak her çalışma kendi kültürümüzün kökenlerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu nedenle biz de ülkemiz akademisi için bakir denebilecek bir alan olan büyü ve büyücülük konusunu çalışmayı uygun gördük.

   Yüksek lisans sürecimden itibaren danışmanlığımı yapan, tez ve diğer bilimsel çalışmalarım konusunda her ihtiyacım olduğunda bana özveriyle zaman ayıran ve doktora tezimle ilgili farklı bakış açıları yakalamamı sağlayan değerli hocam Prof. Dr. İrfan Albayrak'a çok teşekkür ederim.

   Tez izleme komitemin değerli üyeleri, Prof. Dr. Salih Çeçen'e ve Prof. Dr. Turgut Yiğit'e, tez çalışmalarımla ilgili yaptıkları kıymetli eleştiriler ve öneriler için ayrıca ihtiyacım olduğunda elindeki kaynakları benimle paylaştığı için Doç. Dr. Hakan Erol'a, teşekkürlerimi sunarım.

   Son olarak varlığıyla bana güç katan ve gelecek için umut veren oğlum Mir Behram'a teşekkür ediyorum. - Abdulgani Kaçar, Ankara 2020

   İÇİNDEKİLER
   ÖNSÖZ
   İÇİNDEKİLER
   KISALTMALAR
   GİRİŞ
   I. BÖLÜM
   BÜYÜ İNANCININ KÖKENLERİ VE
   ESKİ MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI'NDAKİ YERİ
   I.1. Büyü Nedir ve İnsanlık Tarihinde Nasıl Ortaya Çıkmıştır
   I.2. Eski Mezopotamya Düşüncesinde Büyü
   I. 2. 1. Eski Mezopotamya Halklarının İnanç Sistemi
   I. 2. 1 a. Evrenin Ortaya Çıkışı ve Tanrılar
   I. 2. 1. b. İnsanın Yaratılışı
   I. 2. 2. Eski Mezopotamya Mitolojisinde Büyü
   I. 2. 3. Eski Mezopotamya Uygarlıkları'nda Koruma - Sağaltma Büyüsü/Siptu
   I. 3. Eski Mezopotamya Düşüncesinde Kötülüklerin ve Hastalıkların Kaynakları
   I. 3. 1. KiSpu/Kara-Büyü
   I. 3. 2. Bel/Belet dababi, Bel/Belet amati, Bel/Belet lemutti/Kassapu/Kassaptu/Cadı
   I. 3. 3. GİDİM/Eemmu
   I. 3. 4. Cinler
   I. 3. 4. a. DİM.ME/Lamastu
   I. 3. 4. b. Pazuzu/Saru
   I. 3. 4. c. ASAG/Asakku
   I. 3. 4. d. UDUG/Utukku
   I. 3. 4. e. GALLA/Gallu
   I. 3. 5. İGİ.UL/Inu Lemuttu/Kem Göz
   I. 4. Eski Mezopotamya'da Büyü ve Tıp İlişkisi
   I. 5. Eski Mezopotamya'da Büyü Yapmanın Hukuktaki Yeri
   II. BÖLÜM
   ESKİ MEZOPOTAMYA'DA KORUMA-SAĞALTMA BÜYÜSÜ RİTÜELLERİYLE İLİŞKİLİ TEMEL UNSURLAR
   II. 1. EA/Enki
   II. 2. Bel asiputi/Asallui/Asarlui/Marduk
   II. 3. NUN.ME/Apkallu
   II. 4. Adapa
   II. 5. Oannes
   II. 6. Kİ.MİN/Asipu/Masmassu/Ak-Büyücü
   II. 7. Tılsım/Muska
   II. 8. Sinig/Binu/Ilgın Ağacı
   III. BÖLÜM
   ESKİ MEZOPOTAMYA'DA UYGULANAN BAŞLICA KORUMA-SAĞALTMA BÜYÜSÜ RİTÜELLERİ
   III. 1. Maql ve Surpu Ritüelleri
   III. 1. 1. Maql Ritüeli
   III. 1. 2. Surpu Ritüeli
   III. 2. Namburbi Ritüeli
   III. 3. Bit rimki Ritüeli
   III. 4. Bit meseri Ritüeli
   III. 5. Salgın Hastalıklara Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüsü
   III. 6. SA.Zİ.GA/Nis libbi/Cinsel İktidarsızlığa Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüsü
   III. 7. Muru râmi/Aşk Hastalığı ve Râmu/Aşk Büyüsü
   III. 8. İGİ.UL/Inu lemuttu/Kem Göz/Nazar ve Buna Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüsü
   III. 9. Yılan, Köpek ve Akrebe Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
   III. 9. 1. Yılan, Akrep ve Köpeğe Karşı Ortak Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
   III. 9. 2. Yılan Isırmasına Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
   III. 9. 3. Akrep Sokmasına Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
   III. 9. 4. Köpek Isırmasına Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
   III. 10. Hamile Kadınları ve Bebekleri Korumak İçin YapılanKoruma-Sağaltma Büyüleri
   III. 10. 1. Sıkıntılı Bir Hamilelik Süreci Yaşayan Kadınlara Yönelik Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
   III. 10. 2. Doğum Esnasında Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
   III. 10. 3. Bebekleri Avutmak İçin Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
   VI
   SONUÇ
   KAYNAKLAR
   ÖZET
   ABSTRACT
   EKLER

   Editör
   :
   Kondisyon
   :
   Yeni
   Sunuş
   :
   Basıldığı Matbaa
   :
   Türk Tarih Kurumu Basımevi
   Dizi Adı
   :
   V. Dizi - Sayı: 16
   ISBN-10
   :
   9751755773
   Hazırlayan
   :
   Cilt
   :
   Amerikan Cilt
   Stok Kodu
   :
   1199214385
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   306
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Enso
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   88,00   
   88,00   
   2
   45,76   
   91,52   
   3
   31,09   
   93,28   
   6
   15,84   
   95,04   
   9
   10,76   
   96,80   
   QNB Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   88,00   
   88,00   
   2
   45,76   
   91,52   
   3
   31,09   
   93,28   
   6
   15,84   
   95,04   
   9
   10,76   
   96,80   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   88,00   
   88,00   
   2
   45,76   
   91,52   
   3
   31,09   
   93,28   
   6
   15,84   
   95,04   
   9
   10,76   
   96,80   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   88,00   
   88,00   
   2
   45,76   
   91,52   
   3
   31,09   
   93,28   
   6
   15,84   
   95,04   
   9
   10,76   
   96,80   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   88,00   
   88,00   
   2
   45,76   
   91,52   
   3
   31,09   
   93,28   
   6
   15,84   
   95,04   
   9
   10,76   
   96,80   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   88,00   
   88,00   
   2
   45,76   
   91,52   
   3
   31,09   
   93,28   
   6
   15,84   
   95,04   
   9
   10,76   
   96,80   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   88,00   
   88,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat