#smrgKİTABEVİ Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri Boy Teşkilatı Destanları- 2024

Editör:
Kapak Tasarım:
Emine Çakır
Kondisyon:
Yeni
Sunuş / Önsöz / Sonsöz / Giriş:
Kapak Görseli:
Kitâb-ı Câmiü't-tevârîh, Topkapı Sarayı III. Ahmed Kütüphanesi
Basıldığı Matbaa:
Neyir Matbaacılık
Dizi Adı:
IV/A-2-2.5 DİZİ-SAYI:23
ISBN-10:
9751758095
Kargoya Teslim Süresi:
1&3
Hazırlayan:
Şükrü Çavuş - Muhammed Özler
Cilt:
Amerikan Cilt
Stok Kodu:
1199222222
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
662
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
7
Basım Tarihi:
2024
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Enso
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
160,00
Taksitli fiyat: 9 x 19,56
Bu üründen 2 adet satın alınmıştır.
Stoktan teslim
1199222222
609137
Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri Boy Teşkilatı Destanları-       2024
Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri Boy Teşkilatı Destanları- 2024 #smrgKİTABEVİ
160.00
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ - XVII
ÖN SÖZ - XIX
GİRİŞ - 1
BİRİNCİ BÖLÜM
OĞUZLARIN TARİHİ
I. OĞUZLARA DAİR EN ESKİ BİLGİLER - 21
A. Oğuz Adının Menşei - 21
B. Gök Türkler Devrinde Tokuz (Dokuz) Oğuzlar - 23
1. Türük (Türk) Budun - 25
2. Oğuzlar - 26
3. Ediz - 28
4. Kırgız (Kitabelerde Kırkız) - 28
5. Tarduş - 29
6. Tölis - 29
7. Basmıl - 29
8. Karluk - 30
9. Az - 30
10. Çik - 30
11. İzgil - 30
12. Yer Bayırku - 30
13. Kurikan - 32
14. Tatar - 32
15. Kıtay (Kitany) - 33
16. On Oklar - - 33
Gök Türklerin Sonu Ne Oldu? - 47
C. Uygurlar Devrinde Tokuz (Dokuz) Oğuzlar - 49

II. SEYHUN OĞUZLARI - 56
A. IX. - XI. Yüzyıllarda Türk Elleri - 56
1. Kırgız - 56
2. Karluk - 57
3. Çigil - 59
4. To?sı - 61
5. Bulak - 62
6. Yağma - 63
7. Türkmen - 64
8. Ezgiş - 65
9. Çaruk - 65
10. Ograk - 65
11. Halaç (Kalaç) - 66
12. Kimek - - 69
13. Kıpçak (Kıfçak) - 71
14. Kanglı (Añlı) - 72
15. Peçenek - 73
B. Oğuzların Yurtları - 76
C. Oğuzların Yaşayış Tarzı - 83
Ç. İktisadi Hayatları - 89
D. Dinî İnanışları - 91
E. Başka Gelenek ve Görenekleri - 94
F. Oğuzların İslamiyet'e Girişi - 98
G. Oğuz Yabgu Devleti - 101
Ğ. Oğuz Devleti'nin Sonu - 107
H. Uzlar - 111
III. SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KURULUŞU - 113
A. Selçukluların Horasan'a Gelişi - 126
IV. SELÇUKLULAR DEVRİNDE OĞUZLAR (TÜRKMENLER) - 143
A. Maveraünnehir - 163
B. Mangışlak - 167
C. Balhan (Balkan) - 168
Ç. Horasan - 168
Sancar'ı Tutsak Alan Oğuzlar - 169
D. Kirman - 179
E. Fars ve Huzistan - 183
F. Kürdistan - 184
G. Azerbaycan ve Errân - 187
Ğ. Irak ve El - Cezîre - 190
H. Suriye - 191
I. Anadolu - 192
İ. Mısır, Kuzey Afrika ve Yemen'de Türkmenler - 195
V. MOĞOL İSTİLASINDAN SONRA TÜRKMENLER - 197
A. Hazar Ötesi Türkmenleri - 197
B. İran - 201
C. Moğol Devri ve Ondan Sonraki Zamanda Anadolu - 215
Ç. Halep Türkmenleri - 235
D. Çukurova - 237
E. Trablusşam - 237
F. Bozulus - 237
G. Yeni İl - 238
Ğ. Uluyörük Türkleri - 238
H. Bozok - 239
I. Atçekenler ve Komşu Oymaklar - 240
İ. İç İl - 242
J. Menteşe - 243
K. Karamanlu - 243
L. Aydın - 243
M. Kütahya - 243
N. Ankara - 243
İKİNCİ BÖLÜM
BOY TEŞKİLATI VE BOYLAR
I. BOY TEŞKİLATI VE BOYLAR - 265
II. KAŞGARLI'DAKİ OĞUZ BOYLARI - 276
III. REŞÎDÜDDİN'E GÖRE OĞUZ BOYLARI - 277
IV. YAZICIOĞLU'NDAKİ OĞUZ BOYLARI LİSTESİ - 278
V. ANADOLU'DA BUGÜNKÜ SÖYLENİŞE GÖRE OĞUZ
BOYLARININ ADLARI - 279
VI. OĞUZ BOYLARINA AİT ANADOLU'DA YER ADLARI - 280
VII. OĞUZ BOYLARI - 284
KAYI - 284
1. Atçeken - 285
2. Ankara - 286
3. Hamid (Isparta) - 286
4. Denizli - 286
5. Menteşe - 287
6. Saruhan - 287
7. Karahisar (Afyon) - 287
8. Sis (Kozan) - 288
9. Hazar Ötesi Türkmenleri - 288
Kayı - Osmanlı Münasebetleri - 288
BAYAT (BAYAD) - 290
1. Halep Türkmenleri Bayadı - 295
2. Şam ve Trablus Çevresinde Bayatlar - 298
3. Bozulus Bayatları - 298
4. Dulkadırlı Bayatları (Şam Bayadı) - 299
a. Bozok - 300
b. Yeni İl - 300
c. Uluyörük - 300
ç. Ankara - 300
d. Maraş - 300
5. Kütahya - 301
6. Irak ve El - Cezîre Bayatları - 302
7. İran Bayatları - 303
a. Öz Bayatlar (Ak Bayatlar) - 303
b. Kara Bayatlar (Horasan Bayatları) - 305
c. Şam Bayadı (Kaçar Boyu Bayatları) - 306
ALKAEVLİ - 307
KARAEVLİ - 307
YAZIR - 309
1. Dulkadırlı - 311
2. Bozok - 311
3. Hamid Sancağı - 311
4. Teke Sancağı - 311
5. Ankara - 311
DÖĞER - 312
Döğer Sâlim Bey ve Oğulları - 312
Osmanlı Devrinde Döğerler - 321
1. Halep Türkmenleri - 322
2. Dımaşk - 322
3. Ruha (Urfa) - 322
4. Bozulus - 323
5. Kerkük - 323
6. Sis (Kozan) - 323
7. İran - 323
DODURGA - 324
1. Uluyörük - 324
2. Tarsus - 325
3. Bozulus - 325
4. Ankara - 325
ÇARIKLI < ÇARUKLUG (YAPARLU) - 326
AVŞAR (AFŞAR) - 326
1. XII. Yüzyılda Huzistan'da Avşarlar - 327
a. Anadolu - 332
b. Kuzey Suriye Avşarları (XII - XV. Yüzyıl) - 332
ba. Köpek Oğulları - 333
bb. Gündüzoğulları - 337
bc. Kut Beği Oğulları - 340
2. XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Avşarlar - 340
a. Halep Türkmenleri - 340
b. Bozulus - 342
c. Dulkadırlı Avşarları - 344
ç. Yeni İl - 345
d. Sis (Kozan) - 345
e. Uşak - 345
f. Aydın - 346
3. XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Avşarlar - 346
a. İran Avşar (Afşar)ları - 354
b. Mansur Bey (Kuh - Gilûye) Avşarları - 354
c. İmanlu Afşarı - 357
ç. Alplu - 358
d. Usalu - 358
e. Eberlü - 358
KIZIK - 363
BEYDİLİ - 364
1. Halep Türkmenleri - 365
2. Yeni İl - 367
3. Bozulus - 375
4. Tarsus - 375
5. İç İl - 375
6. İran Beydilileri - 376
KARKIN - 379
1. Halep Türkmenleri - 380
2. Bozulus - 380
3. Dulkadırlı - 380
4. Çukurova - 381
5. İç İl - 381
6. Hamid ve Teke Sancakları - 381
BAYINDIR (BAYINDUR) - 382
1. Trablusşam - 383
2. Halep Türkmenleri - 383
3. Yeni İl - 383
4. Bozok - 384
5. Tarsus - 384
6. İç İl - 385
7. Teke, Hamid, Menteşe - 385
8. Hazar Ötesi Türkmenleri - 385
PEÇENEK - 386
1. Halep Türkmenleri - 387
2. Tarsus - 388
3. Atçeken - 389
ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR) - 389
1. Bozulus - 390
2. Çorum - 390
3. Hazar Ötesi Türkmenleri - 390
ÇEPNİ - 391
1. Halep Türkmenleri - 397
2. Uluyörük - 398
3. Trabzon Bölgesi Çepnileri - 399
4. Dulkadırlı - 401
5. Bozok - 401
6. Adana - 402
7. Atçeken - 402
8. Koçhisar (Şerefli) - 402
9. Hamid - 403
10.Çorum - 403
11. İran Çepnileri - 403
SALUR - 404
Salgurlu Fars Atabegleri - 405
Anadolu - 408
1. Trablusşam - 409
2. Tarsus - 409
3. Kars (Kadirli) - 410
4. Koçhisar - 410
5. Konya - 411
6. Niğde - 411
7. Hamid Sancağı - 411
8. Bozok - 411
9. Uluyörük - 411
10. Hazar Ötesi Türkmenleri - 412
EYMÜR (EYMİR) - 413
1. Halep Türkmenleri - 413
2. Dulkadırlı - 414
3. Yeni İl - 415
4. Bozulus - 415
5. Adana - 415
6. Söğüt - 415
7. Aydın - 415
8. İran Eymürleri - 416
9. Hazar Ötesi Türkmenleri - 416
ALAYUNTLU - 417
1. Atçeken - 417
2. Ankara - 418
3. Kastamonu - 418
4. Uşak - 418
5. Menteşe - 419
6. Halep Türkmenleri - 419
YÜREGİR (YÜREĞİR) - 419
İGDİR (İĞDİR) - 422
1. Tarsus - 422
2. İç İl - 422
3. Koçhisar - 423
4. Teke Sancağı - 423
5. Hamid Sancağı - 423
6. Menteşe Sancağı - 424
7. Atçeken - 424
8. İran - 424
9. Hazar Ötesi Türkmenleri - 424
BÜĞDÜZ (BÜGDÜZ) - 425
YIVA (İVA) - 425
1. Selçuklular Devrinde Yıvalar - 425
a. Perçemoğulları - 425
b. Urmiye Yıvaları - 430
c. Yaruklular - 431
2. Osmanlı Devrinde Yıvalar - 432
a. Halep Türkmenleri - 433
b. Dulkadırlı - 433
c. Yeni İl - 434
ç. Kayseri - 434
d. Tarsus - 434
e. İç İl - 434
f. İran Yıvaları - 435
KINIK - 435
1. XVI. Yüzyılda Kınık Oymakları - 437
a. Halep Türkmenleri - 437
b. Ankara - 438
c. Karacakoyunlu (Aydın) - 438
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DESTANLARI
I. DESTANLARI - 443
A. Destanların Yazıldığı Zamanı - 447
B. Destan Kahramanları Nerede ve Ne Zaman Yaşadılar? - 451
C. Kahramanların Müslümanlığı - 456
Ç. Destanların Konusu - 457
D. Kahramanlar - 461
E. İktisadi Hayatları - 462
F. Siyasi Teşkilatı - 464
1. Bayındır Han - 467
2. Salur Kazan Bey - 468
3. Kara Güne - 469
4. Uruz Koca - 469
5. Şir Şemseddin - 470
6. Beyrek - 470
7. Yiğenek - 470
8. Büğdüz Emen - 470
9. Dülek Evren - 471
10. Alp Rüstem - 471
11. Ters Uzamış - 471
G. Ordalar - 472
Ğ. Aile Hayatı - 473
H. Ordu - 476
1. Binicilik - 477
2. Kıyafet - 479
3. Avcılık - 481
4. Eğlenceler - 482
5. Davranışları - 483
6. Destanların Ehemmiyeti - 489
ÖZET - 491
EKLER - 494
I. XVI. YÜZYILDA ANADOLU'DA OĞUZ BOYLARINA AİT YER ADLARI - 494
II. YER ADLARI SIRASINA GÖRE OĞUZ BOYLARI - 525
III. ANADOLU VE SURİYE'DEKİ TÜRKMEN OYMAKLARI İLE İLGİLİ LİSTELER - 526
A. En Eski Liste (XIV. Yüzyıl) - 526
B. Halil el - Zâhirî'nin Listesi (XV. Yüzyılın Birinci Yarısı) - 529
C. Kâtib Çelebi'nin Listesi (XVII. Yüzyıl Ortaları) - 530
Ç. Seyyah Niebuhr'un Listesi (1764 Yılı) - 531
D. V. Langlois'nın Çukurova'daki Oymaklara Dair Listesi (1857 Yılı) - 534
E. Dr. Çakır Oğlu'nun Batı Anadolu'daki Yörük Oymaklarına Dair Listesi
(XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı) - 535
IV. İRAN'DA YAŞAYAN TÜRKMEN ASILLI OYMAKLAR İLE İLGİLİ LİSTELER - 539
A. Dupré'nin Listesi Türkçe Konuşan Oymaklar (XIX. Yüzyıl Başları) - 540
1. Afşar - 541
2. Kacar (Kaçar) - 542
3. Mukaddem - 542
4. Dumbelu - 543
5. Türkmen - 543
6. Kengerlü - 543
7. Tâliş - 544
8. Karaçorlu - 544
9. Şahdullu - 544
10. Karagözlü - 544
11. Aynallu - 544
12.Bayat - 544
13.Beydili - 545
14. Kurd - Beçe - 545
15.Türk - Mâfi - 545
16. Kocâvendi - 545
17. Abdulmelikî - 545
18.Rahimlu - 545
19. Fârs - Madânlu - 545
20. Nasır - Baharlu - 545
21. Muğanlu - 546
22. Huda Bendelü - 546
23. Hacılar - 546
24. Şahseven - 546
25.Emrânlu - 546
26. Kara Hamzalu - 546
27.Emvarlu - 546
28. Ustacalu - 546
29. Sarıcalu - 546
30. Han Çobanlu - 547
31.Civanşir - 547
32. Koyunlu - 547
33.Celâyir - 547
34. Halac - 547
35. Sa'dlu - 547
36. Bulverdi - 547
37. Kaşkay - 547
38. Kurd - 548
39. Acırlu - 548
B. Lady Shell'in Listesi (XIX. Yüzyılın Ortası) - 548
1. Azerbaycan Oymakları - 549
2. Mâzenderan Oymakları - 549
3. Tahran Oymakları - 550
4. Hamse Oymakları - 551
5. Kirman Oymakları - 551
6. Hemedan Bölgesi Oymakları - 551
7. Fars Bölgesi Oymakları - 551
8. Horasan Oymakları - 552
9. Kirmanşah Oymakları - 552
V. HAZAR ÖTESİ TÜRKMENLERİNİN OYMAK TEŞKİLATI İLE İLGİLİ LİSTELER - 553
KAYNAKLAR - 573
DİZİN - 599
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ - XVII
ÖN SÖZ - XIX
GİRİŞ - 1
BİRİNCİ BÖLÜM
OĞUZLARIN TARİHİ
I. OĞUZLARA DAİR EN ESKİ BİLGİLER - 21
A. Oğuz Adının Menşei - 21
B. Gök Türkler Devrinde Tokuz (Dokuz) Oğuzlar - 23
1. Türük (Türk) Budun - 25
2. Oğuzlar - 26
3. Ediz - 28
4. Kırgız (Kitabelerde Kırkız) - 28
5. Tarduş - 29
6. Tölis - 29
7. Basmıl - 29
8. Karluk - 30
9. Az - 30
10. Çik - 30
11. İzgil - 30
12. Yer Bayırku - 30
13. Kurikan - 32
14. Tatar - 32
15. Kıtay (Kitany) - 33
16. On Oklar - - 33
Gök Türklerin Sonu Ne Oldu? - 47
C. Uygurlar Devrinde Tokuz (Dokuz) Oğuzlar - 49

II. SEYHUN OĞUZLARI - 56
A. IX. - XI. Yüzyıllarda Türk Elleri - 56
1. Kırgız - 56
2. Karluk - 57
3. Çigil - 59
4. To?sı - 61
5. Bulak - 62
6. Yağma - 63
7. Türkmen - 64
8. Ezgiş - 65
9. Çaruk - 65
10. Ograk - 65
11. Halaç (Kalaç) - 66
12. Kimek - - 69
13. Kıpçak (Kıfçak) - 71
14. Kanglı (Añlı) - 72
15. Peçenek - 73
B. Oğuzların Yurtları - 76
C. Oğuzların Yaşayış Tarzı - 83
Ç. İktisadi Hayatları - 89
D. Dinî İnanışları - 91
E. Başka Gelenek ve Görenekleri - 94
F. Oğuzların İslamiyet'e Girişi - 98
G. Oğuz Yabgu Devleti - 101
Ğ. Oğuz Devleti'nin Sonu - 107
H. Uzlar - 111
III. SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KURULUŞU - 113
A. Selçukluların Horasan'a Gelişi - 126
IV. SELÇUKLULAR DEVRİNDE OĞUZLAR (TÜRKMENLER) - 143
A. Maveraünnehir - 163
B. Mangışlak - 167
C. Balhan (Balkan) - 168
Ç. Horasan - 168
Sancar'ı Tutsak Alan Oğuzlar - 169
D. Kirman - 179
E. Fars ve Huzistan - 183
F. Kürdistan - 184
G. Azerbaycan ve Errân - 187
Ğ. Irak ve El - Cezîre - 190
H. Suriye - 191
I. Anadolu - 192
İ. Mısır, Kuzey Afrika ve Yemen'de Türkmenler - 195
V. MOĞOL İSTİLASINDAN SONRA TÜRKMENLER - 197
A. Hazar Ötesi Türkmenleri - 197
B. İran - 201
C. Moğol Devri ve Ondan Sonraki Zamanda Anadolu - 215
Ç. Halep Türkmenleri - 235
D. Çukurova - 237
E. Trablusşam - 237
F. Bozulus - 237
G. Yeni İl - 238
Ğ. Uluyörük Türkleri - 238
H. Bozok - 239
I. Atçekenler ve Komşu Oymaklar - 240
İ. İç İl - 242
J. Menteşe - 243
K. Karamanlu - 243
L. Aydın - 243
M. Kütahya - 243
N. Ankara - 243
İKİNCİ BÖLÜM
BOY TEŞKİLATI VE BOYLAR
I. BOY TEŞKİLATI VE BOYLAR - 265
II. KAŞGARLI'DAKİ OĞUZ BOYLARI - 276
III. REŞÎDÜDDİN'E GÖRE OĞUZ BOYLARI - 277
IV. YAZICIOĞLU'NDAKİ OĞUZ BOYLARI LİSTESİ - 278
V. ANADOLU'DA BUGÜNKÜ SÖYLENİŞE GÖRE OĞUZ
BOYLARININ ADLARI - 279
VI. OĞUZ BOYLARINA AİT ANADOLU'DA YER ADLARI - 280
VII. OĞUZ BOYLARI - 284
KAYI - 284
1. Atçeken - 285
2. Ankara - 286
3. Hamid (Isparta) - 286
4. Denizli - 286
5. Menteşe - 287
6. Saruhan - 287
7. Karahisar (Afyon) - 287
8. Sis (Kozan) - 288
9. Hazar Ötesi Türkmenleri - 288
Kayı - Osmanlı Münasebetleri - 288
BAYAT (BAYAD) - 290
1. Halep Türkmenleri Bayadı - 295
2. Şam ve Trablus Çevresinde Bayatlar - 298
3. Bozulus Bayatları - 298
4. Dulkadırlı Bayatları (Şam Bayadı) - 299
a. Bozok - 300
b. Yeni İl - 300
c. Uluyörük - 300
ç. Ankara - 300
d. Maraş - 300
5. Kütahya - 301
6. Irak ve El - Cezîre Bayatları - 302
7. İran Bayatları - 303
a. Öz Bayatlar (Ak Bayatlar) - 303
b. Kara Bayatlar (Horasan Bayatları) - 305
c. Şam Bayadı (Kaçar Boyu Bayatları) - 306
ALKAEVLİ - 307
KARAEVLİ - 307
YAZIR - 309
1. Dulkadırlı - 311
2. Bozok - 311
3. Hamid Sancağı - 311
4. Teke Sancağı - 311
5. Ankara - 311
DÖĞER - 312
Döğer Sâlim Bey ve Oğulları - 312
Osmanlı Devrinde Döğerler - 321
1. Halep Türkmenleri - 322
2. Dımaşk - 322
3. Ruha (Urfa) - 322
4. Bozulus - 323
5. Kerkük - 323
6. Sis (Kozan) - 323
7. İran - 323
DODURGA - 324
1. Uluyörük - 324
2. Tarsus - 325
3. Bozulus - 325
4. Ankara - 325
ÇARIKLI < ÇARUKLUG (YAPARLU) - 326
AVŞAR (AFŞAR) - 326
1. XII. Yüzyılda Huzistan'da Avşarlar - 327
a. Anadolu - 332
b. Kuzey Suriye Avşarları (XII - XV. Yüzyıl) - 332
ba. Köpek Oğulları - 333
bb. Gündüzoğulları - 337
bc. Kut Beği Oğulları - 340
2. XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Avşarlar - 340
a. Halep Türkmenleri - 340
b. Bozulus - 342
c. Dulkadırlı Avşarları - 344
ç. Yeni İl - 345
d. Sis (Kozan) - 345
e. Uşak - 345
f. Aydın - 346
3. XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Avşarlar - 346
a. İran Avşar (Afşar)ları - 354
b. Mansur Bey (Kuh - Gilûye) Avşarları - 354
c. İmanlu Afşarı - 357
ç. Alplu - 358
d. Usalu - 358
e. Eberlü - 358
KIZIK - 363
BEYDİLİ - 364
1. Halep Türkmenleri - 365
2. Yeni İl - 367
3. Bozulus - 375
4. Tarsus - 375
5. İç İl - 375
6. İran Beydilileri - 376
KARKIN - 379
1. Halep Türkmenleri - 380
2. Bozulus - 380
3. Dulkadırlı - 380
4. Çukurova - 381
5. İç İl - 381
6. Hamid ve Teke Sancakları - 381
BAYINDIR (BAYINDUR) - 382
1. Trablusşam - 383
2. Halep Türkmenleri - 383
3. Yeni İl - 383
4. Bozok - 384
5. Tarsus - 384
6. İç İl - 385
7. Teke, Hamid, Menteşe - 385
8. Hazar Ötesi Türkmenleri - 385
PEÇENEK - 386
1. Halep Türkmenleri - 387
2. Tarsus - 388
3. Atçeken - 389
ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR) - 389
1. Bozulus - 390
2. Çorum - 390
3. Hazar Ötesi Türkmenleri - 390
ÇEPNİ - 391
1. Halep Türkmenleri - 397
2. Uluyörük - 398
3. Trabzon Bölgesi Çepnileri - 399
4. Dulkadırlı - 401
5. Bozok - 401
6. Adana - 402
7. Atçeken - 402
8. Koçhisar (Şerefli) - 402
9. Hamid - 403
10.Çorum - 403
11. İran Çepnileri - 403
SALUR - 404
Salgurlu Fars Atabegleri - 405
Anadolu - 408
1. Trablusşam - 409
2. Tarsus - 409
3. Kars (Kadirli) - 410
4. Koçhisar - 410
5. Konya - 411
6. Niğde - 411
7. Hamid Sancağı - 411
8. Bozok - 411
9. Uluyörük - 411
10. Hazar Ötesi Türkmenleri - 412
EYMÜR (EYMİR) - 413
1. Halep Türkmenleri - 413
2. Dulkadırlı - 414
3. Yeni İl - 415
4. Bozulus - 415
5. Adana - 415
6. Söğüt - 415
7. Aydın - 415
8. İran Eymürleri - 416
9. Hazar Ötesi Türkmenleri - 416
ALAYUNTLU - 417
1. Atçeken - 417
2. Ankara - 418
3. Kastamonu - 418
4. Uşak - 418
5. Menteşe - 419
6. Halep Türkmenleri - 419
YÜREGİR (YÜREĞİR) - 419
İGDİR (İĞDİR) - 422
1. Tarsus - 422
2. İç İl - 422
3. Koçhisar - 423
4. Teke Sancağı - 423
5. Hamid Sancağı - 423
6. Menteşe Sancağı - 424
7. Atçeken - 424
8. İran - 424
9. Hazar Ötesi Türkmenleri - 424
BÜĞDÜZ (BÜGDÜZ) - 425
YIVA (İVA) - 425
1. Selçuklular Devrinde Yıvalar - 425
a. Perçemoğulları - 425
b. Urmiye Yıvaları - 430
c. Yaruklular - 431
2. Osmanlı Devrinde Yıvalar - 432
a. Halep Türkmenleri - 433
b. Dulkadırlı - 433
c. Yeni İl - 434
ç. Kayseri - 434
d. Tarsus - 434
e. İç İl - 434
f. İran Yıvaları - 435
KINIK - 435
1. XVI. Yüzyılda Kınık Oymakları - 437
a. Halep Türkmenleri - 437
b. Ankara - 438
c. Karacakoyunlu (Aydın) - 438
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DESTANLARI
I. DESTANLARI - 443
A. Destanların Yazıldığı Zamanı - 447
B. Destan Kahramanları Nerede ve Ne Zaman Yaşadılar? - 451
C. Kahramanların Müslümanlığı - 456
Ç. Destanların Konusu - 457
D. Kahramanlar - 461
E. İktisadi Hayatları - 462
F. Siyasi Teşkilatı - 464
1. Bayındır Han - 467
2. Salur Kazan Bey - 468
3. Kara Güne - 469
4. Uruz Koca - 469
5. Şir Şemseddin - 470
6. Beyrek - 470
7. Yiğenek - 470
8. Büğdüz Emen - 470
9. Dülek Evren - 471
10. Alp Rüstem - 471
11. Ters Uzamış - 471
G. Ordalar - 472
Ğ. Aile Hayatı - 473
H. Ordu - 476
1. Binicilik - 477
2. Kıyafet - 479
3. Avcılık - 481
4. Eğlenceler - 482
5. Davranışları - 483
6. Destanların Ehemmiyeti - 489
ÖZET - 491
EKLER - 494
I. XVI. YÜZYILDA ANADOLU'DA OĞUZ BOYLARINA AİT YER ADLARI - 494
II. YER ADLARI SIRASINA GÖRE OĞUZ BOYLARI - 525
III. ANADOLU VE SURİYE'DEKİ TÜRKMEN OYMAKLARI İLE İLGİLİ LİSTELER - 526
A. En Eski Liste (XIV. Yüzyıl) - 526
B. Halil el - Zâhirî'nin Listesi (XV. Yüzyılın Birinci Yarısı) - 529
C. Kâtib Çelebi'nin Listesi (XVII. Yüzyıl Ortaları) - 530
Ç. Seyyah Niebuhr'un Listesi (1764 Yılı) - 531
D. V. Langlois'nın Çukurova'daki Oymaklara Dair Listesi (1857 Yılı) - 534
E. Dr. Çakır Oğlu'nun Batı Anadolu'daki Yörük Oymaklarına Dair Listesi
(XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı) - 535
IV. İRAN'DA YAŞAYAN TÜRKMEN ASILLI OYMAKLAR İLE İLGİLİ LİSTELER - 539
A. Dupré'nin Listesi Türkçe Konuşan Oymaklar (XIX. Yüzyıl Başları) - 540
1. Afşar - 541
2. Kacar (Kaçar) - 542
3. Mukaddem - 542
4. Dumbelu - 543
5. Türkmen - 543
6. Kengerlü - 543
7. Tâliş - 544
8. Karaçorlu - 544
9. Şahdullu - 544
10. Karagözlü - 544
11. Aynallu - 544
12.Bayat - 544
13.Beydili - 545
14. Kurd - Beçe - 545
15.Türk - Mâfi - 545
16. Kocâvendi - 545
17. Abdulmelikî - 545
18.Rahimlu - 545
19. Fârs - Madânlu - 545
20. Nasır - Baharlu - 545
21. Muğanlu - 546
22. Huda Bendelü - 546
23. Hacılar - 546
24. Şahseven - 546
25.Emrânlu - 546
26. Kara Hamzalu - 546
27.Emvarlu - 546
28. Ustacalu - 546
29. Sarıcalu - 546
30. Han Çobanlu - 547
31.Civanşir - 547
32. Koyunlu - 547
33.Celâyir - 547
34. Halac - 547
35. Sa'dlu - 547
36. Bulverdi - 547
37. Kaşkay - 547
38. Kurd - 548
39. Acırlu - 548
B. Lady Shell'in Listesi (XIX. Yüzyılın Ortası) - 548
1. Azerbaycan Oymakları - 549
2. Mâzenderan Oymakları - 549
3. Tahran Oymakları - 550
4. Hamse Oymakları - 551
5. Kirman Oymakları - 551
6. Hemedan Bölgesi Oymakları - 551
7. Fars Bölgesi Oymakları - 551
8. Horasan Oymakları - 552
9. Kirmanşah Oymakları - 552
V. HAZAR ÖTESİ TÜRKMENLERİNİN OYMAK TEŞKİLATI İLE İLGİLİ LİSTELER - 553
KAYNAKLAR - 573
DİZİN - 599
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 160,00    160,00   
2 83,20    166,40   
3 56,53    169,60   
6 28,80    172,80   
9 19,56    176,00   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 160,00    160,00   
2 83,20    166,40   
3 56,53    169,60   
6 28,80    172,80   
9 19,56    176,00   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 160,00    160,00   
2 83,20    166,40   
3 56,53    169,60   
6 28,80    172,80   
9 19,56    176,00   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 160,00    160,00   
2 83,20    166,40   
3 56,53    169,60   
6 28,80    172,80   
9 19,56    176,00   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 160,00    160,00   
2 83,20    166,40   
3 56,53    169,60   
6 28,80    172,80   
9 19,56    176,00   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 160,00    160,00   
2 83,20    166,40   
3 56,53    169,60   
6 28,80    172,80   
9 19,56    176,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 160,00    160,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat