Sepetim (0) Toplam: 0,00
İnsan Kaynakları Açısından Veri Bilimi Ekibi Yönetim Bilişim Sistemler

#smrgKİTABEVİİnsan Kaynakları Açısından Veri Bilimi Ekibi Yönetim Bilişim Sistemleri Perspektifiyle - 2023

İndirimli Fiyat : 57,00
Taksitli fiyat : 9 x 6,97
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199210081
596589
İnsan Kaynakları Açısından Veri Bilimi Ekibi Yönetim Bilişim Sistemleri Perspektifiyle -        2023
İnsan Kaynakları Açısından Veri Bilimi Ekibi Yönetim Bilişim Sistemleri Perspektifiyle - 2023 #smrgKİTABEVİ
57.00
İçindekiler:
Önsöz
İçindekiler
Şekiller Dizini
Dizini
Giriş

Birinci Bölüm Alanyazın Ve Kavramsal Çerçeve
1.1. Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik
1.2. Veri Bilim Ekibi
1.3. Organizasyonel Düzeyler
1.4. İnsan Kaynakları
1.5. Veri Bilim Ekibi İle İlgili Yapılmış Çalışmalar

İkinci Bölüm Yöntem
2.1. Problem
2.2. Araştırma Soruları
2.3. Araştırmanın Modeli
2.2. Çalışma Grubu
2.3. Verilerin Toplanması
2.4. Veri Analiz İşlemleri
2.5. Geçerlik Ve Güvenirlik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR
3.1. KATILIMCILARIN ALDIKLARI EĞİTİMLERE İLİŞKİN BULGULAR
3.2. KATILIMCILARIN VERİ BİLİM EKİBİ HAKKINDAKİ ALGILARINA YÖNELİK BULGULAR
3.3. KATILIMCILARIN VERİ BİLİM EKİBİNİ ORGANİZASYON İÇERİSİNDE KONUMLANDIRMASINA YÖNELİK BULGULAR SONUÇ VE TARTIŞMA
KAYNAKÇA

Kapat