Sepetim (0) Toplam: 0,00
Kocaili Sancağı İznikümid, Gegivize, Yoros, Şili, Kandırı XV. Yüzyıl B

#smrgKİTABEVİKocaili Sancağı İznikümid Gegivize Yoros Şili Kandırı - XV. Yüzyıl Başlarına Ait Erken Tarihli Mufassal Tahrir Defteri - 2022

İndirimli Fiyat : 119,00
Taksitli fiyat : 9 x 14,54
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199209017
595558
Kocaili Sancağı İznikümid Gegivize Yoros Şili Kandırı - XV. Yüzyıl Başlarına Ait Erken Tarihli Mufassal Tahrir Defteri -        2022
Kocaili Sancağı İznikümid Gegivize Yoros Şili Kandırı - XV. Yüzyıl Başlarına Ait Erken Tarihli Mufassal Tahrir Defteri - 2022 #smrgKİTABEVİ
119.00
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
I. TAHRİR, KOCAELİ'NİN İLK TAHRİRLERİ VE 1160 NO'LU DEFTER
HAKKINDA GENEL BİLGİLER
A. Tarihî Çerçeve
B. Kocaili Sancağının İlk Tahrirleri ve 1160 No'lu Defter
C. Defterin, Ahmed Refik Altınay'ın TTEM'de Yayınladığı Defterle Mukayesesi
D. Defterin Tahrir Tarihinin Tespiti
E. Defterin, Diğer Tahrir Defterlerine Göre Farklı Yönleri
F. Neşir Usûlü
II. 1160 NO'LU DEFTERDEKİ VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Kocaili Sancağı Timarları
1. Kocaili Sancağındaki Timar Sahiplerinin Verdikleri Cebelü Miktarının Vilayetlere Göre Dağılımı
2. Kocaili Sancağı'nda Beşbin Akçe Üzerinde Geliri Olan Timarlar
3. Müşterek Timarlar
4. Kadim ve Yeni Tevcih Edilen Timarlar
5. Kadı ve Hitabet Timarları
6. Solak, Subaşı, Dizdar, Kethüdâ ve Kapucı Timarlar
7. Toğancı ve Balabancı Timarları
8. Çeribaşı Timarları
9. Kul Oğlı Timarları
10. Müsellem ve Yamakların Tasarruflarında Olan Karye ve Mezralar
B. Kocaili Sancağı Timar, Sayyâdan ve Vakıf Yerleşim Birimleri Hane/Nüfus Durumları
1. Timar Kısmı
a. Timar Kısmındaki Hanelerin Müslim ve Gayrimüslim Olarak Dağılımı
VI İÇİNDEKİLER
b. Timar Kısmındaki Hanelerin Vilayetlere Göre Dağılımı
c. Vilayetlerin Timar Kısmındaki Müslim ve Gayrimüslim Hanelerinin Dağılımı
2. Sayyâdân Kısmı
3. Vakıf Kısmı
a. Vakıf Kısmı Kayıtlarına Göre Müslim ve Gayrimüslim Hanelerin Dağılımı
b. Vilayet ve Nahiyetlerine Göre Müslim ve Gayrimüslim Hanelerinin Dağılımı
4. Kocaili Sancağının Timar, Sayyâdân ve Vakıf Bölümlerinde Kayıtlı Hanelerin Müslim ve Gayrimüslim Olarak Dağılımı
C. Defterde Geçen Vergi Çeşitleri
D. Defterde Geçen Şahıs İsimleri
E. Defterde Geçen Meslek Grupları
KAYNAKLAR
1160 NO'LU DEFTERİN TRANSKRİPSİYONU
[DEFTER-İ SANCAK-I KOCAİLİ
[Vilayet-i İznikümid]
Defter-i Gegivize, Vilayet-i Gegivize
Defter-i Yoros, Vilayet-i Yoros
Defter-i Şili, Vilayet-i Kocaili, Nahiyet-i Ağova
Defter-i Kandırı, Vilayet-i Kocaili, Nahiyet-i Kandırı
VİLAYET-İ KOCAİLİ, SAYYÂDÂN
DEFTER-İ SANCAK-I KOCAİLİ EVKÂFLARI
Suret-i Defter-i Vilayet-i İznikümid Vakfı
Vilayet-i Gegivize
Vilayet-i Yoros Evkâfı
Vilayet-i Kandırı Evkâfları
SÖZLÜK
DİZİN
1160 NO'LU DEFTERİN TIPKIBASIMI
EKLER
Kapat