#smrgKİTABEVİ Ok Tüfek ve At 16. Yüzyıl Osmanlı Askerî Devrimi - 2023

Editör:
Kondisyon:
Yeni
Sunuş / Önsöz / Sonsöz / Giriş:
Basıldığı Matbaa:
Neyir Matbaacılık
Dizi Adı:
IV/A-2-2.2. Dizi - Sayı: 21
ISBN-10:
9751757425
Kargoya Teslim Süresi:
1&3
Hazırlayan:
Cilt:
Amerikan Cilt
Stok Kodu:
1199218929
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
500
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2023
Kapak Türü:
Karton Kapak
Kağıt Türü:
Kuşe
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
285,00
Taksitli fiyat: 9 x 34,83
Bu üründen 2 adet satın alınmıştır.
Stoktan teslim
1199218929
605577
Ok Tüfek ve At 16. Yüzyıl Osmanlı Askerî Devrimi -        2023
Ok Tüfek ve At 16. Yüzyıl Osmanlı Askerî Devrimi - 2023 #smrgKİTABEVİ
285.00
İÇİNDEKİLER
TAKDİM - IX
ÖN SÖZ - XIII
KISALTMALAR - XVII
GÖRSELLER LİSTESİ - XIX
TABLOLAR LİSTESİ - XXIII
GİRİŞ - 1
BİRİNCİ BÖLÜM
BİR TARİH KURAMI OLARAK ASKERÎ DEVRİM
1 Tarihte Savaş ve Devlet Oluşumu: Genel Fikirler ve Revizyonistler - 9
2 Askerî Devrimin "Babaları" - 14
3 Batı Tarzı Savaş? - 27
İKİNCİ BÖLÜM
OSMANLI'NIN AYNASINDA ASKERÎ DEVRİM
1 Osmanlı Harbiyesine Batıdan Bakışlar - 35
2 Tarihçinin Çıkmazı: Osmanlı Askerî Tarih Araştırmalarında
Olgu - Kanaat Uyuşmazlığı - 45
3 Sil Baştan?: Osmanlı Askerî Tarihinin Revizyonist Literatürle İmtihanı - 52
4 Osmanlı - Merkezci Bir Askerî Tarih Yazımı: Osmanlılar ve Doğulular - 60
5 Muharebe Hattında Yeniçeriler: Kalkanlar, Mızraklar ve Yaylım Ateşi - 68
a Yeniçeri Saflarında Kalkan ve Mızraklar - 68
b Yeniçeri Safları ve Yaylım Ateşi - 74
6 Burçlar, Kuleler, Hisar - Peçeler: Erken Modern Osmanlı Kale Mimarisi - 87
a Erken Modern Tahkimat Sistemi ve Osmanlılar:
Teknik Bilgi ve Yerel Kaynaklar - 87
b Deneysel Bir Çağ ve Osmanlı Askerî Mimarisinde
Klasiğin Teşekkülü - 97
c Osmanlı Macaristanı ve Yıldız Tabyalar - 114
VI İÇİNDEKİLER
d Cedid'in İhtişamı: Osmanlı Tahkimat İlmi ve
Anavarin - i Cedid Kalesi - 129
e Erken Modern Osmanlı Askerî Mimarisine Zeyl - 134
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HÜNKÂR KULLARINDAN DEVLET ORDUSUNA
1 Osmanlı Ordusunun Büyümesi ve Verilen Tepkiler - 137
2 Osmanlıların "Otuz Yıl Savaşı" - 145
3 Kanun - ı Kadim'in Sınırları: 16 Yüzyıl Savaşları ve Devşirme Kurumu - 154
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
USTA SAVAŞÇININ PAHALI ZEVKİ:
ATEŞLİ SİLAHLAR ÇAĞINDA OSMANLI OKÇULUĞU
1 Geleneksel Yaylar ve İlk Hafif Ateşli Silahlar - 167
a İlk Ateşli Mekanizmalar ve Etkinlik Sorunu - 175
b Osmanlı Oklarının Etkinlik Derecesi - 180
c Çile Çekmek: Geleneksel Okçuluk Terbiyesi - 186
2 Yarışın Başı: 16 Yüzyıl Başlarında Yay ve Tüfek Maliyetleri - 192
a Zor Bir Zanaat: Osmanlılarda Yay İmalatı - 201
b Yoksa Bir Alay Fukarâ Varub Akçe ile Nice Ok Atsunlar?
Osmanlılarda Ok İmalatı ve Ok Fiyatları - 212
BEŞİNCİ BÖLÜM
ERKEN MODERN OSMANLI TÜFEĞİNİN SERENCAMI
1 Osmanlılar ve İlk Ateşli Silahlar - 233
a Osmanlı Tüfekçiliğinin Ataları:
Hıristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar - 236
b Standardın Yerleşmesi: Hafif Ateşli Silahlarda
Osmanlı Klasiğinin Teşekkülü - 242
2 Yay ve Tüfek Bağlamında Mühimmat Sorunu - 250
3 Tüfenkhane - i Amire Nasıl Çalışırdı?:
Mîrî Tüfek Üretiminin Organizasyonu - 257
4 Yeniçeriler, Mîrî Tüfekler ve Tüfek Talimi - 276
5 1571 İnebahtı Hezimeti: Aciliyet ve Hafif Ateşli Silahların Kıymeti - 289
İÇİNDEKİLER VII
ALTINCI BÖLÜM
SÜVARİNİN ATEŞLE İMTİHANI:
16 YÜZYILDA OSMANLI ATLILARI VE TÜFEKLER
1 Her Yerde Aynı Dert?: At Sırtındaki Tüfekçi - 297
2 Bir Garip Hikâye: 16 Yüzyılda Kapıkulu Neferleri ve Ateşli Silahlar - 303
3 Memlük Diyarından Osmanlı Memalikine: Osmanlı Süvarisi ve Tüfek - 309
4 Uzak Diyarların Atlı Silahşorları: 16 Yüzyılda Süvari Tüfekçiler ve
Osmanlı Güney Fütuhatı - 318
5 Osmanlı - Safevi Serhaddinde Süvari Tüfekçiler - 339
YEDİNCİ BÖLÜM
16 YÜZYIL OSMANLI SÜVARİLİĞİNİN MADDÎ ŞARTLARI
1 Atına Sahip Çıkmak: Yeniçağ Osmanlı'sında
Kıymetli Bir Araç/Meta Olarak At - 349
2 Bir Devlet Girişimi: Istabl - ı Âmire - 355
a Istabl - ı Âmire ve Osmanlı Klasik At Yetiştiriciliği - 355
b Has Ahır Atları: Nereden Geliyorlar? Kaç Vakitte Yetişiyorlar? - 369
3 Osmanlı At Fiyatları ve Bakım Maliyetleri - 377
4 Devlet Ahırları ve Kapıkulu Süvarisi/Altı Bölük Halkı - 392
5 Osmanlıların "Otuz Yıl Savaşı" ve At Yetiştiriciliği - 403
6 Tımarlı ama Sipahi mi?: Tımar Arazileri ve Piyade Neferler - 413
SONUÇ - 423
KAYNAKLAR - 431
DİZİN - 479
İÇİNDEKİLER
TAKDİM - IX
ÖN SÖZ - XIII
KISALTMALAR - XVII
GÖRSELLER LİSTESİ - XIX
TABLOLAR LİSTESİ - XXIII
GİRİŞ - 1
BİRİNCİ BÖLÜM
BİR TARİH KURAMI OLARAK ASKERÎ DEVRİM
1 Tarihte Savaş ve Devlet Oluşumu: Genel Fikirler ve Revizyonistler - 9
2 Askerî Devrimin "Babaları" - 14
3 Batı Tarzı Savaş? - 27
İKİNCİ BÖLÜM
OSMANLI'NIN AYNASINDA ASKERÎ DEVRİM
1 Osmanlı Harbiyesine Batıdan Bakışlar - 35
2 Tarihçinin Çıkmazı: Osmanlı Askerî Tarih Araştırmalarında
Olgu - Kanaat Uyuşmazlığı - 45
3 Sil Baştan?: Osmanlı Askerî Tarihinin Revizyonist Literatürle İmtihanı - 52
4 Osmanlı - Merkezci Bir Askerî Tarih Yazımı: Osmanlılar ve Doğulular - 60
5 Muharebe Hattında Yeniçeriler: Kalkanlar, Mızraklar ve Yaylım Ateşi - 68
a Yeniçeri Saflarında Kalkan ve Mızraklar - 68
b Yeniçeri Safları ve Yaylım Ateşi - 74
6 Burçlar, Kuleler, Hisar - Peçeler: Erken Modern Osmanlı Kale Mimarisi - 87
a Erken Modern Tahkimat Sistemi ve Osmanlılar:
Teknik Bilgi ve Yerel Kaynaklar - 87
b Deneysel Bir Çağ ve Osmanlı Askerî Mimarisinde
Klasiğin Teşekkülü - 97
c Osmanlı Macaristanı ve Yıldız Tabyalar - 114
VI İÇİNDEKİLER
d Cedid'in İhtişamı: Osmanlı Tahkimat İlmi ve
Anavarin - i Cedid Kalesi - 129
e Erken Modern Osmanlı Askerî Mimarisine Zeyl - 134
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HÜNKÂR KULLARINDAN DEVLET ORDUSUNA
1 Osmanlı Ordusunun Büyümesi ve Verilen Tepkiler - 137
2 Osmanlıların "Otuz Yıl Savaşı" - 145
3 Kanun - ı Kadim'in Sınırları: 16 Yüzyıl Savaşları ve Devşirme Kurumu - 154
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
USTA SAVAŞÇININ PAHALI ZEVKİ:
ATEŞLİ SİLAHLAR ÇAĞINDA OSMANLI OKÇULUĞU
1 Geleneksel Yaylar ve İlk Hafif Ateşli Silahlar - 167
a İlk Ateşli Mekanizmalar ve Etkinlik Sorunu - 175
b Osmanlı Oklarının Etkinlik Derecesi - 180
c Çile Çekmek: Geleneksel Okçuluk Terbiyesi - 186
2 Yarışın Başı: 16 Yüzyıl Başlarında Yay ve Tüfek Maliyetleri - 192
a Zor Bir Zanaat: Osmanlılarda Yay İmalatı - 201
b Yoksa Bir Alay Fukarâ Varub Akçe ile Nice Ok Atsunlar?
Osmanlılarda Ok İmalatı ve Ok Fiyatları - 212
BEŞİNCİ BÖLÜM
ERKEN MODERN OSMANLI TÜFEĞİNİN SERENCAMI
1 Osmanlılar ve İlk Ateşli Silahlar - 233
a Osmanlı Tüfekçiliğinin Ataları:
Hıristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar - 236
b Standardın Yerleşmesi: Hafif Ateşli Silahlarda
Osmanlı Klasiğinin Teşekkülü - 242
2 Yay ve Tüfek Bağlamında Mühimmat Sorunu - 250
3 Tüfenkhane - i Amire Nasıl Çalışırdı?:
Mîrî Tüfek Üretiminin Organizasyonu - 257
4 Yeniçeriler, Mîrî Tüfekler ve Tüfek Talimi - 276
5 1571 İnebahtı Hezimeti: Aciliyet ve Hafif Ateşli Silahların Kıymeti - 289
İÇİNDEKİLER VII
ALTINCI BÖLÜM
SÜVARİNİN ATEŞLE İMTİHANI:
16 YÜZYILDA OSMANLI ATLILARI VE TÜFEKLER
1 Her Yerde Aynı Dert?: At Sırtındaki Tüfekçi - 297
2 Bir Garip Hikâye: 16 Yüzyılda Kapıkulu Neferleri ve Ateşli Silahlar - 303
3 Memlük Diyarından Osmanlı Memalikine: Osmanlı Süvarisi ve Tüfek - 309
4 Uzak Diyarların Atlı Silahşorları: 16 Yüzyılda Süvari Tüfekçiler ve
Osmanlı Güney Fütuhatı - 318
5 Osmanlı - Safevi Serhaddinde Süvari Tüfekçiler - 339
YEDİNCİ BÖLÜM
16 YÜZYIL OSMANLI SÜVARİLİĞİNİN MADDÎ ŞARTLARI
1 Atına Sahip Çıkmak: Yeniçağ Osmanlı'sında
Kıymetli Bir Araç/Meta Olarak At - 349
2 Bir Devlet Girişimi: Istabl - ı Âmire - 355
a Istabl - ı Âmire ve Osmanlı Klasik At Yetiştiriciliği - 355
b Has Ahır Atları: Nereden Geliyorlar? Kaç Vakitte Yetişiyorlar? - 369
3 Osmanlı At Fiyatları ve Bakım Maliyetleri - 377
4 Devlet Ahırları ve Kapıkulu Süvarisi/Altı Bölük Halkı - 392
5 Osmanlıların "Otuz Yıl Savaşı" ve At Yetiştiriciliği - 403
6 Tımarlı ama Sipahi mi?: Tımar Arazileri ve Piyade Neferler - 413
SONUÇ - 423
KAYNAKLAR - 431
DİZİN - 479
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 285,00    285,00   
2 148,20    296,40   
3 100,70    302,10   
6 51,30    307,80   
9 34,83    313,50   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 285,00    285,00   
2 148,20    296,40   
3 100,70    302,10   
6 51,30    307,80   
9 34,83    313,50   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 285,00    285,00   
2 148,20    296,40   
3 100,70    302,10   
6 51,30    307,80   
9 34,83    313,50   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 285,00    285,00   
2 148,20    296,40   
3 100,70    302,10   
6 51,30    307,80   
9 34,83    313,50   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 285,00    285,00   
2 148,20    296,40   
3 100,70    302,10   
6 51,30    307,80   
9 34,83    313,50   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 285,00    285,00   
2 148,20    296,40   
3 100,70    302,10   
6 51,30    307,80   
9 34,83    313,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 285,00    285,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat