Sepetim (0) Toplam: 0,00
Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça Dil Bilgisi Kitapları - 2022

#smrgKİTABEVİAnadolu Sahasında Yazılmış Farsça Dil Bilgisi Kitapları - 2022

İndirimli Fiyat : 255,00
Taksitli fiyat : 9 x 31,17
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199208921
595384
Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça Dil Bilgisi Kitapları -        2022
Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça Dil Bilgisi Kitapları - 2022 #smrgKİTABEVİ
255.00
Bu çalışmada, Anadolu'da uzun süre bilim ve edebiyat dili olarak kullanılan Farsçanın öğretimine yönelik Farsça dil bilgisi kitaplarının, risalelerin tespiti yapılmış; bu tespitler üzerinden Farsça gramer yazıcılığının Anadolu'daki seyrinin ortaya konması ve eserlerin muhteva ve usul yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.

Çalışma bir giriş ve iki bölüm hâlinde düzenlenmiştir.

Giriş kısmında, önce genel anlamda gramerin tarihsel seyri hakkında kısaca bilgi verilmiş; Hindistan, İran ve Anadolu sahalarında Farsça dil bilgisine dair yapılan çalışmalar tarihsel seyir içerisinde ele alınmıştır.

Birinci bölümde, araştırmalar sonucunda tespit edilen yirmi yedisi yazma, seksen dördü matbu olmak üzere toplamda yüz on bir eser şekil, dil, usul ve içerik özellikleri dikkate alınarak tasnif edilmiş; şekil ve muhtevaca ortak özellik taşıyan eserlerin isimleri listelenmiştir.

İkinci bölümde ise tespit edilen dil bilgisi kitapları yazma, emsile ve matbu olarak üç b aşlıkta toplanmış ve bu başlıklar altında yer alan eserler telif tarihlerine göre kronolojik sıralamayla tanıtılmıştır.

Kapat