Sepetim (0) Toplam: 0,00
Kavramlar Tarihi Özgürlük - 2022

#smrgKİTABEVİKavramlar Tarihi Özgürlük - 2022

İndirimli Fiyat : 115,50
Taksitli fiyat : 9 x 14,12
Temin süresi en geç 5 iş günüdür
1199203079
589262
Kavramlar Tarihi Özgürlük -        2022
Kavramlar Tarihi Özgürlük - 2022 #smrgKİTABEVİ
115.50
Özgürlük aynı anda hem ontoloji ve teoloji hem de siyaset felsefesiyle ilgili bir meseledir. Bu kavramın işaret ettiği durum ilk bakışta apaçıktır. İnsanın engellenmeden veya sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi veya hareket edebilmesi özgürlüğü anlatır. Ancak işin içine determinizm, yazgı, arzu, irade ve seçim gibi unsurlar girince insanın özgürlüğüne dair tartışma daha karmaşık bir kerteye doğru dönüşüme uğrar.

Tarih boyunca pek çok düşünür ve ideoloji insanın hem özgür olup hem de siyasal toplumun bir üyesi olarak yaşamasının mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt aramaya çalışmıştır. Bu son hatırlatma bağlamında özgürlük, yurttaşın devlet ve bireyin toplumla kurduğu ilişkinin nirengi noktasını oluşturur. Özellikle modern toplumların örgütlenme biçimi bağlamında özgürlüğün yokluğu devleti meşru, toplumsal yaşantıyı ise anlamlı olmaktan çıkarır.

Armağan Öztürk ve C. Cengiz Çevik tarafından derlenen bu çalışma özgürlük kavramının düşünce tarihindeki serüvenini bir dizi makale aracılığıyla soruşturmakta. Filoloji, felsefe, siyaset bilimi, sosyoloji ve tarih bilimlerine ait birikimleri metinleştiren çalışmaların ortak noktası ise ele aldıkları düşünür, düşünce akımı veya dönemde özgürlüğün içeriğini sınırlarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktır.

İÇİNDEKİLER
Sunuş - Armağan Öztürk, C. Cengiz Çevik
Antik Yunan Sofist Düşünürlerinde Özgürlük - Gökhan Çelen
Platon'a Göre Özgürlük ve Adalet - Geoff S. Bowe
Kinik Felsefede Özgürlük: Toplum Karşıtlığının Etiği - C. Cengiz Çevik
Ortaçağ İslâm Düşüncesinde Nedensellik ve İrade Özgürlüğü Sorunu - Hasan Aydın
Terk-i Tac: Yok Oluş ile Özgürleşen Melâmîlerin Öyküsü - M. Olgay Söyler
Machiavelli'ye Göre Özgürlük ya da Castruccio Castracani'nin Virtù ile Fortuna Arasındaki Özgürlüğü - Cemal Bâli Akal
Modernlerin Özgürlük Anlayışının Mimarı: Thomas Hobbes - Ahu Tunçel
Spinoza'da Özgürlük Sorunu - Eylem Canaslan
Devrim ve Özgürlük: Edmund Burke ile Thomas Paine'in Özgürlük Kavrayışları - Doğancan Özsel
Kant'ın Etik Kuramında Özgürlük - Engin Koca
Hegel'in Özgürlük Felsefesinin Tinin Fenomenolojisi'ndeki Temelleri: Tarih Felsefesi Üzerine Dersler ve Mantık Bilimi Bağlamında Bir Yorum Denemesi - Doğan Göçmen
John Stuart Mill'in Özgürlük Savunusu - Gökhan Murteza
Çoğulcu Bir Evrende İnsan Özgürlüğü: William James'in Perspektifi - Celal Türer
Frankfurt Okulu Düşüncesinde Totalitarizm Tartışması: Akıl ve Özgürlüğün Diyalektik Birlikteliği - Armağan Öztürk, Hatice Karakuş Öztürk
Başkası ve Avrupa'nın Başkası Gerilimi Arasında Jean-Paul Sartre'ın Özgürlük Düşüncesi - Emine Canlı
Hannah Arendt'te Özgürlüğün İnşası ve Korunması Üzerine - Fatmagül Berktay
Georges Gurvitch: Determinizm ile Özgürlük Üzerine Bir İnceleme - Soner Kavuncuoğlu
Özgürlüğün Uğrakları: Henri Lefebvre'in Metafelsefesi - M. Ertan Kardeş
Özgürlüğün Hermeneutiği: Ricœur'de Anlatı ve Özgürlük - Güncel Önkal
Özgürlük, Otorite, İktidar: Bir Siyaset Felsefesi Olarak Anarşizmin Eleştirel Değerlendirmesi - A. Özgür Gürsoy & D. Burcu Eğilmez
Paul K. Feyerabend'ın Epistemolojik Anarşizmi: "Özgür Bir Toplumda Bilim" ve Eğitim - Kemal Bakır
Demokratik Müdahale ve Özgürlük - Yavuz Yıldırım

Kapat