Sepetim (0) Toplam: 0,00
Doğu Batı: Üç Aylık Düşünce Dergisi, Dosya: Metafor ve Gerçeklik Arası

#smrgDERGİDoğu Batı: Üç Aylık Düşünce Dergisi, Dosya: Metafor ve Gerçeklik Arasında Lale Devri 1718 - 2018 - Sayı: 85 Yıl: 21 Mayıs, Haziran, Temmuz

İndirimli Fiyat : 45,00
Taksitli fiyat : 9 x 5,50
1199198459
584454
Doğu Batı: Üç Aylık Düşünce Dergisi, Dosya: Metafor ve Gerçeklik Arasında Lale Devri 1718 - 2018 - Sayı: 85    Yıl: 21  Mayıs, Haziran, Temmuz
Doğu Batı: Üç Aylık Düşünce Dergisi, Dosya: Metafor ve Gerçeklik Arasında Lale Devri 1718 - 2018 - Sayı: 85 Yıl: 21 Mayıs, Haziran, Temmuz #smrgDERGİ
45.00
SUNUŞ
Mehmet Özden - 300 Yılın Ardından; Metafor ve Gerçeklik Arasında Lâle Devri

GENEL BAKIŞ
Can Erimtan - Ahmed Refik'in Lâle Devri'ni Yazarken Kullandığı Kaynaklar ve 'Lâle Devri' Paradigması
Jane Hathaway - 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi'ni Yeniden Yazmak
Gül İrepoğlu - Lâle Devri'ne Doğu'dan ve Batı'dan Bakmak: Levnî ile Vanmour

MÜTEFERRİKA'NIN MATBAASI
Orlin Sabev (Orhan Salih) - Lâle Devri, İbrahim Müteferrika ve Osmanlı Türk Matbaacılığının İlk Adımları

"PARİS'E GİT HEY EFENDİ AKL U FİKRİN VÂR İSE / ÂLEME GELMİŞ SAYILMAZLAR GİTMEYENLER PARİS'E"
Güneş Işıksel - Yirmisekiz Çelebi Mehmed Fransa'da
Aytaç Yıldız - Yirmisekiz Çelebi Mehmed Paris'e Neden Gitti?

DAMAD / SADRAZAM / ELÇİ
Ünal Araç - Politik Söylem ve Kamusal Temsil Aracı Olarak Himâye
Nagihan Gür - 'Lâle Devri'nde Yetişmiş Kudretli Bir Sanat Hâmisi: Hekimoğlu Ali Paşa ve Şairleri
Seda Erkoç - 'Lâle Devri'nin Son Demlerinde İstanbul'da Elçi Olmak: Lord Kinnoull

PATRONA İSYANI
Hakan Yılmaz - Patrona Vak'ası Hakkında Yazılmış Kısa Kronikler ve Devrin Vak'anüvisi Küçük Çelebi-zâde İsmâil 'Âsım'ın "Tarihçe"si
Robert W. Olson - Esnaf ve Patrona Halil İsyanı (1730): Osmanlı Siyasetinde Bir Eksen Kayması mı?

LÂLE
Özlem Kumbar - "Lâle Devri"nin Lâle'si
Hülya Bulut - Nedim ve Levnî ile Hayat Bulan Lâleler
Neslihan Koç Keskin - Yeni Bilgiler Işığında Osmanlı Lâlesi

MİMARÎ / POLİTİKANIN PSİKOLOJİSİ
Emre Demirel - 18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Yaşanan Sosyal Değişim ve Nurosmaniye Cami
Mehmet Yaşar Ertaş - Lâle Devri'ne Yeni Bir Yaklaşım Önerisi: Politik Psikoloji Perspektifi
Işılay Pınar Özlük - Lâle'nin Seyri: Bir Çiçek, Bir Devir, Bir Çöküş

Kapat